Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2020/2021

Typ szkoły

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa I

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni Przyjaciele” podręcznik
– 4 części

Karty ćwiczeń – 4 części

Autor: E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz –Wala

„Szkolni Przyjaciele”– Matematyka
– 2 części
Karty ćwiczeń. Matematyka – 2 części 
Autor: J. Hanisz

WSiP

813/1/2017

 

813/2/2017

Religia

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa - red. ks. Piotr Goliszek

Gaudium

AZ-11-01/10-LU-1/12

Język angielski

New English Adventure 1 – książkaikartyćwiczeń

PEARSON

819/1/2017

Klasa II

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni przyjaciele ” – podręcznik
-4 części
Karty ćwiczeń- 4 części,
autor: Kinga Preibisz- Wala, Ewa Schumache, Irena Zarzycka

„Szkolni przyjaciele ” Podręcznik do matematyki-           2 części,   autor: Jadwiga Hanisz

Matematyka 1. Karty ćwiczeń- 2 części,

 autor: Aniela Chankowska, Kamila Łyczek

 

WSiP

813/3/2018

 

813/4/2018

Religia

Kochamy Pana Jezusa - red. ks. Piotr Goliszek

Gaudium

AZ-12-01/10-LU-3/13

Język angielski

English  Adventure2 - Viv Lambert Anne  WorrallZeszytćwiczeń

PEARSON

819/2/2018

Klasa

 III

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele ” – podręcznik 
-4 części
Karty ćwiczeń- 4 części,
autor: Kinga Preibisz- Wala, Ewa Schumache, Irena Zarzycka

„Szkolni przyjaciele ”- Matematyka
-2 części, 
Karty ćwiczeń Matematyka -  2 części
autor: Kinga Preibisz- Wala, Ewa Schumache, Irena Zarzycka

WSiP

813/5/2019

813/6/2019

Religia

 Przyjmujemy Pana Jezusa - red. ks. Piotr Goliszek

Gaudium

AZ-13-01/10-LU-4/14

Język angielski

English  Adventure3 - podręcznik Viv Lambert Tessa Lachowski,  AnneWorrall.  Zeszyt ćwiczeń   

PEARSON

680/3/2015

 

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa IV

 

 

Język polski

„NOWE  Słowa na star! 4t” - Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz  - Podręcznik  dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń- Anna Klimowicz, Joanna Ginter Krystyna Brząkalik

 

Nowa Era

 

907/1/2017

 

Historia  

„Wczoraj i dziś” – podręcznik
Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch,,                                        Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2017

Nowa edycja 2020-2022

Matematyka

Matematyka z  plusem 4”- M. Dobrowolska,
 M. Jucewicz, M. Karpiński,  P. Zarzycki

Zeszyty ćwiczeń Matematyka z  plusem 4”- wersja B: „Arytmetyka”, „Geometria”,

GWO

780/1/2017

Przyroda

„Tajemnice przyrody” - M. Marko-Worłowska,
 F. Szlajfer, J. Stawarz

Nowa Era

863/2019/z1

Muzyka

„Lekcja muzyki” Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/1/2017

Technika

Jak to działa? - Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

Język angielski

„Junior Explorer 4”- podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

837/1/2017

Informatyka

Lubię to! -Michał Kęska

Nowa Era

847/1/2020/z1

Religia

"Jestem chrześcijaninem"- red. Ks. Marian Zając Podręcznik i karty pracy do religii.

Gaudium

AZ-21-01/10-LU-1/12

 

 

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa V

 

 

Język polski

„NOWE Słowa na start! 5” - Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz  - Podręcznik

 

Nowa Era

907/2/2018

Historia

„Wczoraj i dziś” –  Grzegorz Wojciechowski

Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

 

877/2/2018

Matematyka

„Matematyka z plusem 5”- podręcznik    

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Zeszyty ćwiczeń„Matematyka z plusem 5”-wersjaC

Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan

GWO

780/2/2018

Biologia

„Puls Życia” -Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej –Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

Geografia

„Planeta Nowa” podręcznik - F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Molarz

Zeszyt ćwiczeń – K. Skomoroko

Nowa Era

906/1/2018

Muzyka

„Lekcja muzyki” Podręcznik
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik
Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/2/2018

Technika

„Jak to działa?”- Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

Język angielski

„ Junior Explorer 5” – podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

837/2/2018

Informatyka 

„Lubię to!”- Michał Kęska

Nowa Era

847/2/2018

Religia

„Wierzę w Boga”- red. ks. Waldemar Janiga.

 Podręcznik i karty pracy

Gaudium

AZ-22-01/10-LU2/13

 

 

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa

VI

 

 

Język polski

„NOWE Słowa na start! 6” - Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz  - Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

 

Nowa Era

907/3/2019

Historia

„Wczoraj i dziś 6” –  B. Olszewska, W.Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

877/3/2019

Matematyka

„Matematyka z plusem 6”-    podrecznik

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Zeszyty ćwiczeń „Matematyka z  plusem 6”-wer.C

GWO

780/3/2019

Biologia

„Puls Życia 6” -Podręcznik –Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

844/2/2019

Geografia

„Planeta Nowa 6” podręcznik –T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński

Nowa Era

906/3/2019/z

Muzyka

„Lekcja muzyki 6” Podręcznik
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/3/2019

Plastyka

„Do dzieła!6” Podręcznik 
Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/3/2018

Technika

„Jak to działa?6” - Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/3/2019

Język angielski

„ Junior Explorer 6” – podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

837/3/2019

Informatyka 

„Lubię to!”- Michał Kęska

Nowa Era

847/3/2018

Religia

„Wierzę w Kościół” - red.  Ks. Waldemar Janiga Podręcznik i karty pracy

Gaudium

AZ-23-01/10-LU-2/14

 

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa

VII

 

 

Język polski

„Nowe Słowa na start! 7” (literatura) –
J. Kościerzyńska,  J. Ginter, K. Łęka, j. Krzemińska Zeszyt ćwiczeń „Nowe Słowa na START!”-

Nowa Era

W trakcie procedury MEN

Historia

„Wczoraj i dziś” -  Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

877/4/2020/z1

Nowa edycja                2020-2022

Matematyka

„Matematyka z plusem 7” – praca zbiorowa pod red. M.Dobrowolskiej

GWO

780/4/2017

Chemia

Chemia Nowej Ery -podręcznik

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Zeszyt ćwiczeń – M. Mańska, E. Megiel

Nowa Era

785/1/2017

Fizyka

„Fizyka z Plusem” -Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski

GWO

824/1/2017

Biologia

„Puls Życia” -Podręcznik  – Małgorzata Jefimow

Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

844/3/2020/z1

Geografia

„Planeta Nowa” podręcznik – R. Malarz,
M. Szubert, T. Rachwał

Zeszyt ćwiczeń – J. Knopik, M. Kucharska, R. Przybył, K. Skomoroko

Nowa Era

906/3/2017

Muzyka

„Lekcja muzyki” Podręcznik
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/4/2020/z1

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik
Autor: Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

 

W trakcie procedury MEN

Język  angielski

„Repetytorium ósmoklasisty”

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Zeszyt ćwiczeń

 

Macmillan

 

1100/1/2020

Język niemiecki

„Deutschtour FIT”

 – podręcznik  E. Kościelniak – Walewska

Nowa Era

 

1096/1/2020

Informatyka        

„Lubię to” - Grażyna Koba

Nowa Era

847/4/202/z1

Religia

„Spotykam Twoje Słowo" - red.Ks. Paweł Mąkosa. Podręcznik i karty pracy

Gaudium

AZ-31-01/10-LU-1/12

 

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa

VIII

 

 

Język polski

„Nowe Słowa na start! 8” (literatura) –
J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc,
A. Gorzałczyńska-Mróz

Zeszyt ćwiczeń „Nowe Słowa na START!”-

Nowa Era

 

907/5/2018

Historia

„Wczoraj i dziś 8”

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era

877/5/2018

Matematyka

„Matematyka z plusem 8 ”-praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej

Ćwiczenia podstawowe. Matematyka z plusem 8

M. Dobrowolska, M.Jucewicz, M. Karpiński

GWO

780/5/2018

Chemia

Chemia Nowej Ery -J. Kulawik, T.Kulawik, M. Litwin

Zeszyt ćwiczeń  -M. Mańska, E.Megiel

Nowa Era

785/2/2018

Fizyka

„Fizyka z Plusem 8” - Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski

GWO

824/2/2018

Biologia

„Puls Życia” Podręcznik Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Zeszyt ćwiczeń – Joanna Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec

Nowa Era

844/3/2018

Geografia

„Planeta Nowa 8” podręcznik T. Rachwał, D. Szczypiński

Nowa Era

906/4/2018

Wiedza o społeczeństwie

„Dziś i Jutro 8” podręcznikI. Janicka, A. Janicki, A. Kucia- Maćkowska, T. Maćkowski

Nowa Era

874/2017

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i Działam Bezpiecznie 8”

Nowa Era

846/2017

Język  angielski

„Repetytorium ósmoklasisty”

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

 

Macmillan

 

925/2018

Język niemiecki

Das istDeutsch Kompakt 8 – podręcznik

Jolanta Kamińska

Nowa Era

814/2/2018

Informatyka        

„Lubię to” - Grażyna Koba

Nowa Era

847/5/2018

Religia

„Z Tobą idę przez życie” -red. ks. Paweł MąkosaPodręcznik +karty pracy

Gaudium

AZ-32-01/10-LU-1/13

 

Zestaw pomocy dydaktycznych dla grup przedszkolnychna rok szkolny 2020/2021

 

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Oddział zerowy

 Pakiet z serii „Nowe przygody Olka i Ady”BB+ -  Autorzy: W. Żaba – Żabińska, Anna Banaś,  wyd. Juka

W skład pakietu wchodzą:

·         karty pracy 4 części,

·         książka  1

·         wyprawka plastyczna  1

·         „Litery i liczby” 2 części

Język angielski: Tiger&friends starter – Karty pracy

 

Religia: Tak! Jezus mnie kocha”. Podręcznik do religii dla dziecka sześcioletniego, K. Mielnicki, E. Kondrak,

 

 

 

MAC Edukacja - Juka

 

 

 

Macmillan

 

Jedność - Kielce

Oddział  przedszkolny

 

Pakiet:  karty pracy i wyprawka plastyczna

Dzieci 4 i 5 letnie  - „Kolorowy start – 5 latka”  Wiesława Żaba - Żabińska

 

Dzieci 3letnie  - „Nabywam sprawności” - książeczka (bez kart pracy)

 

Religia

Dzieci 4 i 5 letnie – „Jestem dzieckiem Bożym” podręcznik M. Zając

 

Dzieci 3 letnie – „Radosne dzieci Boże” podręcznik J. Snopek, D. Kurpiński

 

 

 

MAC Edukacja

  

  

Gaudium

 

 

Jedność