Gratulacje za dobre wyniki egzaminu

      Egzamin Ósmoklasisty 2020 - WYNIKI. 'Gdyby nie matematyka byłoby ...  Znane są już wyniki  egzaminu ósmoklasisty. W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 19 uczniów. Tegoroczne przygotowanie do  najważniejszego  sprawdzianu w szkole podstawowej odbywało się  w szczególnych okolicznościach. Nasi uczniowie pomimo  tej wyjątkowej sytuacji  osiągnęli wysoce zadowalające wyniki. Wartości procentowe przedstawia poniższa tabela.

 

język polski %

matematyka %

język angielski %

Szkoła

61

52

52

Gmina

58

49

48

Powiat

60

48

52

Woj.

62

51

57

Kraj

59

46

54

Wysokie wyniki, to efekt wspólnej, systematycznej i konsekwentnej pracy młodzieży, nauczycieli oraz rodziców.   

Gratuluję :)

Zbigniew Stanuszek
Dyrektor