Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzesku

ul. Piastowska 2

Tel. 14 66-301-81

Termin konsultacji w poradni można wcześniej ustalić telefonicznie  /skierowanie nie jest wymagane/.

W roku szkolnym 2021/2022 na terenie Gminy Gnojnik nie  został ustalony termin dyżuru.