Lewniowa posprzątana!

       22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi, którego hasło brzmiało „Przywróć naszą Ziemię”. W tym dniu chętni uczniowie naszej szkoły postanowili przywrócić czystość w swoim miejscu zamieszkania. Zaopatrzeni w gumowe rękawice i ogromne worki na śmieci wyruszyli, żeby zrobić Ziemi prezent, zadbać o przyrodę, o miejsce, które nas otacza. Wszyscy spisali się na medal, tym bardziej, że do akcji przyłączyły się całe rodziny. Ze zdjęć wynika, że udało się zebrać wiele worków pełnych odpadów.

Celem nadrzędnym akcji szkolnej było kształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego 😊

Serdecznie dziękujemy wszystkim za ogromne zaangażowanie !

Udowodniliście, że Ziemia jest dla Was ważna 😊

                                                                                                                     Opracowała: Paulina Szewczyk