Zajęcia otwarte dla rodziców

    Jedną z form współpracy  przedszkola  z rodzicami są zajęcia otwarte, które pozwalają rodzicom obserwować swoje dziecko w grupie rówieśniczej, dają nauczycielowi możliwość prezentacji  mocnych i słabych stron wychowanków oraz metod i form stosowanych podczas pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi.   

    W poniedziałek, 23 maja 2022 roku, na zajęcia o takim charakterze zostali zaproszeni rodzice dzieci z grupy „Motyki” oraz Pan Dyrektor – Zbigniew Stanuszek.  Celem zajęć było: utrwalenie pojęć określających kierunki (lewo, prawo, przód, tył) z  elementami  kodowania,  doskonalenie  procesów  pamięciowych  oraz  integracja  z  rodzicami i  prezentacja umiejętności dzieci.

    Maluszki w odświętnych strojach powitały przybyłych gości, a następnie przystąpiły do pracy. Dzieci w dużym skupieniu rozwiązywały zagadki dotyczące atrybutów mamy i uczestniczyły w zabawie ruchowej „Motyle”. Cześć główna zajęć poświęcona była aktywności matematycznej, podczas której  dzieci odczytywały kody prowadzące obrazkową  ścieżką  do  kolorowych  kopert,  w  których  ukryte  były  zadania  z  zakresu  liczenia,  segregowania 
i określania kierunków przestrzennych. Dzieci chętnie liczyły kolorowe pola i odczytywały zaszyfrowane strzałkami kierunki, tym samym rozwijając kompetencje matematyczne.

    Na zakończenie zajęć przedszkolaki wierszem i piosenką  złożyły życzenia swoim ukochanym Mamusiom z okazji  zbliżającego się Dnia Matki. Mamy nie kryjąc wzruszenia oglądały występ dzieci i prezentację multimedialną  przygotowana specjalnie dla Nich. Po zajęciach zaproszeni goście wspólnie z dziećmi spędzili kilka chwil miło gawędząc przy słodkim poczęstunku.