Hymn szkoły

HYMN SZKOŁY

1. Szedłeś przez życie z pokorą,
drogą kapłana poety.
Spieszyłeś się kochać ludzi,
miłością serca prostoty.
Wierzyłeś w siłę przyjaźni,
w cud śniegu, drzewa i skały.
A z okien Twego pokoju
jasne anioły się śmiały. 

Ref:  Księże Janie Twardowski,
ucz nas miłości do światła.
Bądź dobrym duchem tej szkoły
na bliskie i dalsze lata.
W wierszach swoich nam pokaż
bijące serce przyrody.
Drzwi naszych klas niech otwiera
uśmiech Twój pełen pogody.

2. Widziałeś potęgę Boga
w słońcu i małej biedronce.
Z zachwytem się pochylałeś
nad mrówką jedną z tysiąca.
Wzruszałeś się kroplą rosy,
śpiewem skowronka o świcie.
Z ufnością dziecka patrzyłeś
na boski plan swego życia.