Hymn szkoły

 

W dniu  20 grudnia 2009r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej po dokładnym  zapoznaniu się z nadesłanymi pracami konkursowymi oraz dokonaniu ich merytorycznej oceny wybrano tekst hymnu szkoły, którego autorką jest Pani  Teresa Czesak- nauczyciel PSP w Uszwi.

Muzykę skomponował Pan Jerzy Migacz- nauczyciel PSP w Gnojniku.

 

 

hymn_lewniowa_cb6.jpg - 116.09 kb