Szkolny zestaw podręczników i materiałów  ćwiczeniowych przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2022/2023

 

Typ szkoły

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa I

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni Przyjaciele” podręcznik – 4 części

Karty ćwiczeń – 4 części

Autor: E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz –Wala

„Szkolni Przyjaciele” – Matematyka – 2 części

Karty ćwiczeń. Matematyka – 2 części 

Autor: J. Hanisz

WSiP

813/1/2017

 

813/2/2017

Religia

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa – podręcznik

red. ks. P. Goliszek

Gaudium

AZ-11-01/10-LU-1/12

Język angielski

New English Adventure 1- podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Autor: Tessa Lochowski, Cristiana Bruni

PEARSON

819/1/2017

Klasa II

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni przyjaciele ” – podręcznik  -4 części

Karty ćwiczeń- 4 części,

Autor: K. Preibisz- Wala, E. Schumache, I. Zarzycka

 „Szkolni przyjaciele ”- podręcznik do matematyki             Autor: J. Hanisz

Matematyka 1. Karty ćwiczeń- 2 części,

 Autor: A. Chankowska, K. Łyczek

 

 

 

WSiP

813/3/2018

 

813/4/2018

Religia

Kochamy Pana Jezusa – podręcznik

red. ks. P. Goliszek

Gaudium

AZ-12-01/10-LU-3/13

Język angielski

New English  Adventure 2 -podręcznik i zeszyt ćwiczeń   

Autor: Viv Lambert, Anne Worrall

PEARSON

819/2/2018

Klasa

 III

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele ” – podręcznik  -4 części

Karty ćwiczeń- 4 części,

Autor: K. Preibisz- Wala, E. Schumache, I. Zarzycka

 „Szkolni przyjaciele ” - Matematyka  -  2 części, 

Karty ćwiczeń Matematyka -  2 części

 Autor: K. Preibisz- Wala, E. Schumache, I. Zarzycka

WSiP

813/5/2019

813/6/2019

Religia

 

Przyjmujemy Pana Jezusa – podręcznik  

red. ks. P. Goliszek

Gaudium

AZ-13-01/10-LU-4/14

Język angielski

English  Adventure 3 – podręcznik i zeszyt ćwiczeń  

Autor:  Tessa Lochowski, Anne Worrall

PEARSON

819/3/2019

  

  PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa IV

 

 

Język polski

„NOWE  Słowa na star! 4t” - podręcznik

Autor:  A. Klimowicz, M. Derlukiewicz    

Zeszyt ćwiczeń

Autor: praca zbiorowa

 

Nowa Era

 

907/1/2017

 

Historia  

„Wczoraj i dziś” – podręcznik
Autor: B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch,                                        G. Wojciechowski

Zeszyt ćwiczeń

Autor: T. Maćkowski, B. Olszewska

Nowa Era

877/1/2020/z1

Matematyka

Matematyka z  plusem 4”- podręcznik

Autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński,  P. Zarzycki

Zeszyty ćwiczeń - wersja B: „Arytmetyka”, „Geometria”

Autor: P. Zarzycki

GWO

780/1/2017

Przyroda

„Tajemnice przyrody” – podręcznik

Autor:  M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

Zeszyt ćwiczeń

Autor: J. Golanko, U. Moździerz, J. Stawarz

Nowa Era

863/2019/z1

Muzyka

„Lekcja muzyki” - podręcznik
Autor: M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

Plastyka

„Do dzieła!”  - podręcznik
Autor: J. Lukas, K. Onak 

Nowa Era

903/1/2017

Technika

Jak to działa?podręcznik

Autor: L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

Język angielski

 „Junior Explorer 4”- podręcznik

Autor: Jennifer Heath, Michele Crawford

Zeszyt ćwiczeń

Autor: Sue Clarke, M. Mrozik, D. Wosińska

Nowa Era

837/1/2017

Informatyka

Lubię to! – podręcznik

Autor: M. Kęska

Nowa Era

847/1/2020/z1

Religia

"Jestem chrześcijaninem"- podręcznik i karty pracy

red. Ks. M. Zając

Gaudium

AZ-21-01/10-LU-1/12

  

 

 PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa V

 

 

Język polski

„NOWE Słowa na start! 5” – podręcznik

Autor: A. Klimowicz, M. Derlukiewicz  

Zeszyt ćwiczeń

Autor:  A. Marcinkiewicz, J. Ginter

 

Nowa Era

907/2/2018

Historia

„Wczoraj i dziś” – podręcznik  

Autor: G. Wojciechowski

Zeszyt ćwiczeń Autor:   B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch

Nowa Era

 

877/2/2018

Matematyka

„Matematyka z plusem 5”- podręcznik    

Autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Zeszyty ćwiczeń - wersja C

Autor: Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior

GWO

780/2/2018

Biologia

„Puls Życia” – podręcznik  Autor: M. Sęktas, J. Stawarz   Zeszyt ćwiczeń  Autor: M. Sęktas, J. Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

Geografia

„Planeta Nowa” - podręcznik

Autor: F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał,

Zeszyt ćwiczeń Autor:  J. Knopik, K. Skomoroko

Nowa Era

906/1/2018

Muzyka

„Lekcja muzyki” - podręcznik  
Autor: M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

Plastyka

„Do dzieła!” - podręcznik  
Autor: J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

903/2/2018

Technika

„Jak to działa?”- podręcznik

Autor: L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

Język angielski

„ Junior Explorer 5” – podręcznik

Autor:  K. Kłopska, M. Mrozik

Zeszyt ćwiczeń

Autor:  M. Mrozik, D. Wosińska, K. Kłopska

Nowa Era

837/2/2018

Informatyka

„Lubię to!”- podręcznik

Autor: M. Kęska

Nowa Era

847/2/2021/z1

Religia

Wierzę w Boga”-  podręcznik i karty pracy           red. ks. W. Janiga.

 

Gaudium

AZ-22-01/10-LU2/13

  

 

 PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa

VI

 

 

Język polski

„NOWE Słowa na start! 6” – podręcznik

Autor:  A. Klimowicz, M. Derlukiewicz

Zeszyt ćwiczeń

Autor: praca zbiorowa

 

Nowa Era

907/3/2019

Historia

„Wczoraj i dziś 6” – podręcznik  

Autor: B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch,                        G. Wojciechowski

Zeszyt ćwiczeń

Autor:   B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch

Nowa Era

877/3/2019

Matematyka

„Matematyka z plusem 6”-    podręcznik

Autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Zeszyty ćwiczeń – wersja C

Autor: Z. Bolałek, A. Demby, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, A. Sokołowska, P. Zarzycki

GWO

780/3/2019

Biologia

„Puls Życia 6” - podręcznik

Autor: J. Stawarz

Zeszyt ćwiczeń

Autor: M. Fiałkowska-Kołek, S. Gębica, A. Siwik

Nowa Era

844/2/2019

Geografia

„Planeta Nowa 6”- podręcznik  

Autor: T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński

Zeszyt ćwiczeń

Autor: K. Skomoroko

Nowa Era

906/2/2019

Muzyka

„Lekcja muzyki 6”-  podręcznik
Autor: M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

852/3/2019

Plastyka

„Do dzieła! 6” -  podręcznik 
Autor: J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

903/3/2018

Technika

„Jak to działa? 6” – podręcznik

Autor: L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

295/3/2019

Język angielski

„ Junior Explorer 6” – podręcznik

Autor: Jennifer Heath, Michele Crawford,                     M. Mrozik, K. Kłopska

Zeszyt ćwiczeń

Autor: Sue Clarke, M. Mrozik, D. Wosińska

Nowa Era

837/3/2019

Informatyka

„Lubię to!”- podręcznik

Autor: Michał Kęska

Nowa Era

847/3/2018

Religia

„Wierzę w Kościół” - red.  Ks. Waldemar Janiga Podręcznik i karty pracy

Gaudium

AZ-23-01/10-LU-2/14

  

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa

VII

 

 

Język polski

„Nowe Słowa na start! 7” (literatura) podręcznik
Autor: J. Kościerzyńska,  J. Ginter, K. Łęka, j. Krzemińska

Zeszyt ćwiczeń

Autor: praca zbiorowa

Nowa Era

907/4/2020

Historia

„Wczoraj i dziś” -  podręcznik

Autor: S. Roszak, A. Łaszkiewicz,  J. Kłaczkow   

Zeszyt ćwiczeń 

Autor:    E. Fuks, I. Janicka, L. Leszczyńska

Nowa Era

877/4/2020/z1

 

Matematyka

„Matematyka z plusem 7” – podręczni

Autor: praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej

Ćwiczenia podstawowe. Matematyka z plusem 7

Autor:  J. Lech

GWO

780/4/2017

Chemia

Chemia Nowej Ery - podręcznik

Autor: J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Zeszyt ćwiczeń

Autor: M. Mańska, E. Megiel

Nowa Era

785/1/2017

Fizyka

„Fizyka z Plusem 7” – podręcznik

Autor: K. Horodecki, A. Ludwikowski

Zeszyt ćwiczeń

Autor: K. Horodecki, A. Ludwikowski

GWO

824/1/2017

Biologia

„Puls Życia” - podręcznik  Małgorzata Jefimow

Zeszyt ćwiczeń

Autor: J. Holeczek, B. Januszewska-Hasiec

Nowa Era

844/3/2020/z1

Geografia

„Planeta Nowa” podręcznik – R. Malarz,
M. Szubert, T. Rachwał

Zeszyt ćwiczeń – J. Knopik, M. Kucharska,                       R. Przybył, K. Skomoroko

Nowa Era

906/3/2019/z

Muzyka

„Lekcja muzyki” -  podręcznik  
Autor: M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

852/4/2020/z1

Plastyka

„Do dzieła!”  - podręcznik  
Autor: M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

Nowa Era

 

903/4/2020/z1

Język  angielski

„Repetytorium ósmoklasisty” cz. I kl. 7

Autor: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Zeszyt ćwiczeń

Autor:  K. Kotorowicz-Jasińska

 

Macmillan

 

1100/1/2020

Język niemiecki

„Deutschtour FIT 7” – podręcznik

 Autor:  E. Kościelniak – Walewska

Zeszyt ćwiczeń

Autor:  M. Kosacka, E. Kościelniak-Walewska

Nowa Era

 

1096/1/2020

Informatyka        

„Lubię to” -  podręcznik

Autor: G. Koba

Nowa Era

847/4/202/z1

Religia

„Spotykam Twoje Słowo" podręcznik i karty pracy

red. Ks. Paweł Mąkosa. Podręcznik i karty pracy

Gaudium

AZ-31-01/10-LU-1/12

 

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa

VIII

 

 

Język polski

„Nowe Słowa na start! 8” - nowa edycja 2021-2022 J.

Autor:  J. Kościerzyńska, M. Chmiel

Zeszyt ćwiczeń

Autor: praca zbiorowa

Nowa Era

Nowa edycja

Historia

„Wczoraj i dziś 8” – podręcznik

Autor: Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Zeszyt ćwiczeń

Autor: K. Panimasz, I. Janicka,  L. Leszczyńska,

Nowa Era

877/5/2021/z1

Matematyka

„Matematyka z plusem 8 ”- podręczni

Autor:  praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej

Ćwiczenia podstawowe. Matematyka z plusem 8

Autor: J.Lech

GWO

780/5/2018

Chemia

Chemia Nowej Ery – podręcznik

Autor: J. Kulawik, T.Kulawik, M. Litwin

Zeszyt ćwiczeń 

Autor: M. Mańska, E. Megiel

Nowa Era

785/2/2018

Fizyka

„Fizyka z Plusem 8” – podręcznik

Autor: K. Horodecki, A. Ludwikowski

Zeszyt ćwiczeń

Autor: K. Horodecki, A. Ludwikowski

GWO

824/2/2018

Biologia

„Puls Życia”  - podręcznik

Autor:  B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas

Zeszyt ćwiczeń

Autor: J. Holeczek, B. Januszewska-Hasiec

Nowa Era

844/4/2021/z1

Geografia

„Planeta Nowa 8” podręcznik

Autor: T. Rachwał, D. Szczypiński

Zeszyt ćwiczeń

Autor: R. Przybył

Nowa Era

906/4/2021/z1

Wiedza o społeczeństwie

„Dziś i Jutro 8” -  podręcznik  

Autor:  I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia- Maćkowska, T. Maćkowski

Nowa Era

874/2021/z1

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i Działam Bezpiecznie 8” – podręcznik Autor: J. Słoma

Nowa Era

846/2017

Język  angielski

„Repetytorium ósmoklasisty” cz. II kl. 8

Autor: Malcolm Mann, Steve Taylore – Knowles

Zeszyt ćwiczeń

Autor:  K. Kotorowicz-Jasińska

 

Macmillan

 

1100/2/2021

Język niemiecki

„Deutschtour FIT 8”  - podręcznik

Autor: Ewa Kościelniak-Walewska

Zeszyt ćwiczeń

Autor: M. Kosacka

Nowa Era

1096/2/2021

Informatyka        

„Lubię to” -  podręcznik

Autor: G. Koba

Nowa Era

847/5/2021/z1

Religia

„Z Tobą idę przez życie” – podręcznik i karty pracy Autor: red. ks. Paweł Mąkosa

Gaudium

AZ-32-01/10-LU-1/13