GRATULACJE! Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Niepubliczna Szkoła Podstawowa | Egzamin Ósmoklasisty- nasi uczniowie z  najlepszym wynikiem w gminie Koprzywnica.Znane są już wyniki  egzaminu ósmoklasisty. W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 27 uczniów. Tegoroczne przygotowanie do  najważniejszego  sprawdzianu w szkole podstawowej odbywało się  w szczególnych okolicznościach. Z wielką przyjemnością i radością  informuję, że pomimo  tych wyjątkowych sytuacji,  rezultaty osiągnięte przez absolwentów naszej szkoły są bardzo wysokie. Poniżej zamieszczam tabelę ilustrującą średnie procentowe wyniki.

   
 

język polski %

matematyka %

język angielski %

Szkoła

58

62

78

Gmina

57

59

60

Powiat

58

59

63

Woj.

64

63

69

Kraj

60

57

67

Wysokie wyniki, to efekt wspólnej, systematycznej i konsekwentnej pracy młodzieży i  nauczycieli oraz pomocy i wparcia rodziców.   

Gratuluję :)

Zbigniew Stanuszek
Dyrektor