Zabawa i trening na świeżym powietrzu

W dniu 7 lipca  2022r. w obecności: Wójta Gminy Gnojnik- Pana Sławomira Paterka; Kierownika Referatu Inwestycji i Drogownictwa Gminy Gnojnik - Pani Moniki Pawlikowicz, Dyrektora szkoły – Pana Zbigniewa Stanuszka, radnych gminy – Pana Andrzeja Myszki i Pana Mieczysława Ząbkowskiego; sołtysa wsi Lewniowa– Pana Artura Seniuka; członków rady sołeckiej: Pani Małgorzaty Tekiela, Pana Andrzeja Zelka, Pana Pawła Kornasia, Pana Henryka Kornasia, Pana Piotra Ząbkowskiego, oraz przedstawicieli Rady Rodziców: Pani Urszuli Wiśniowskiej, Pani Iwony Sowa, Pani Agaty Bakalarz, Pani Grażyny Serafin, Pani  Kingi Kałuża,  została uroczyście oddana do użytku  siłownia zewnętrzna na  placu zabaw przy szkole w Lewniowej.
        Siłownia powstała dzięki staraniom dyrektora, rady rodziców,  rady sołeckiej i przy wsparciu Wójta Gminy Gnojnik. Warto podkreślić, że ¼ kosztów inwestycji pokryła Rada Rodziców szkoły w Lewniowej w kwocie  20 823,09 złotych. Usytuowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych w sąsiedztwie placu zabaw pozwoli aktywnie spędzić czas osobom dorosłym towarzyszącym swoim dzieciom podczas zabawy.
    W imieniu całej społeczności Lewniowej, pragnę serdecznie podziękować wszystkim za współpracę i zaangażowanie w realizacji  tego przedsięwzięcia oraz zapraszam mieszkańców do rodzinnej rekreacji i wspólnych spotkań na świeżym powietrzu.

                                                                          Dyrektor szkoły
                                                                      Zbigniew Stanuszek