Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2022/2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2022/2023
- 14.10.2022 (
piątek)
- 31.10.2022r. 
(poniedziałek)
- 23-25.05.2023r. 
(egzaminy ósmoklasisty)
- 2.05.2023r.
(wtorek)
- 1.06. 2023r. ( czwartekDzień Dziecka-Święto Szkoły
- 9.06.2023r.
 (piątek)
- 20.06.2023r.  (wtorek)