ZAPISY DZIECI DO KL. 1

Szanowni Rodzice!
Pragnę Państwa poinformować, że zgłoszenie dzieci do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego  w Lewniowej na rok szkolny 2023/2024 będą przyjmowane w okresie od 20 lutego 2023r.  do 10 marca 2023 roku.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej pobrać w sekretariacie szkoły  od poniedziałku do piątku w godz.  8:00-15:30 lub ze strony internetowej.

                                                                                                       Z poważaniem
                                                                                                Zbigniew Stanuszek

POBIERZ