Lekcja otwarta z geografii

    31 marca w naszej szkole odbyła się lekcja otwarta poprowadzona przez panią Paulinę Szewczyk. W zajęciach geografii wzięli udział uczniowie kl. VI, natomiast przyglądała się im cała kadra pedagogiczna, wraz z panem dyrektorem Zbigniewem Stanuszkiem. Na lekcji zostały wykorzystane okulary wirtualnej rzeczywistości Class VR, zakupione w ramach dofinansowania z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Tematem zajęć był „Wulkanizm  i  trzęsienia  ziemi  na  Islandii”.  Uczniowie  dzięki  okularom  mieli  możliwość  obserwacji  budowy  wulkanu w postaci jego przekroju 3D, odwiedzili jeden z wulkanów na Islandii, a nawet obejrzeli wybuch gejzeru. 

    Okulary Class VR niewątpliwie są świetną pomocą dydaktyczną dla nauczycieli na wielu przedmiotach szkolnych. Dzięki nim uczniowie mogą badać trójwymiarowe obiekty i środowisko, podróżować po świecie bez opuszczania sali lekcyjnej, dostarczając tym samym niezapomnianych i wciągających doświadczeń, co w innym przypadku nie byłoby możliwe.

   Uczniowie  kl.  VI  podczas  zajęć  wykazali  się  dużą  wiedzą,  zaangażowaniem  oraz  nienaganną  dyscypliną – czego  serdecznie  gratulujemy.  To  była  ich  czwarta  lekcja  z  wykorzystaniem  okularów  wirtualnej  rzeczywistości i z pewnością nie ostatnia. Widać  duże efekty pracy ze sprzętem, szczególnie w postaci większego zainteresowania oraz lepszego zrozumienia zgłębianych tematów.

    Obecnie w naszej szkole okulary wykorzystywane są na lekcjach geografii,  rozwijających zajęciach z geografii dla kl. VII- VIII oraz podczas zajęć świetlicowych.
Z biegiem czasu wykorzystanie okularów będzie pojawiało się na kolejnych przedmiotach, szczególnie tych przyrodniczych.
                                                                                                                               Opracowała: Paulina Szewczyk