Dzień Kreatywności i Innowacji

   Kreatywność i innowacja są dwoma kluczowymi czynnikami napędzającymi postęp społeczny, kulturalny, technologiczny i ekonomiczny na całym świecie. W celu promowania tych ważnych wartości 28.04.2023r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji. 

   W uczczeniu tego wyjątkowe dnia pomógł nam zaproszony gość - absolwentka naszej szkoły, p. Marta Polak, która zajmuje się oprawą graficzną gier komputerowych. Uczniowie klas VII i VIII mieli możliwość spotkania z p. Martą i wysłuchania ciekawej prelekcji nt. tworzenia gier komputerowych od podstaw. P. Marta z wielką pasją opowiadała jak wygląda praca nad każdym etapem powstawania gry i jak wielu ludzi potrzeba, aby końcowy efekt był zadowalający. Dla uczniów było to swego rodzaju również spotkanie w ramach doradztwa zawodowego, ponieważ przy okazji poznali nazwy nowo utworzonych stanowisk pracy. Na koniec uczniowie podziękowali p. Marcie za przyjęte zaproszenie oraz interesującą prelekcję i wręczyli upominek. Potwierdzeniem efektywności wizyty było pozostanie części nastolatków po spotkaniu i wymiana doświadczeń odnośnie gier z naszym gościem.

   Nadrzędny cel organizacji Dnia Kreatywności i Innowacji, którym jest propagowanie oryginalności i nowoczesnych rozwiązań został spełniony. Pani Marcie Polak bardzo dziękujemy za przybycie i mamy nadzieję na powtórne spotkanie w naszej szkole, gdyż nasz gość to człowiek wielu talentów.
                                                                                                                                Marta Cebula