Finał projektu edukacyjnego „Zwierzęta świata”

Dociekliwość i zaangażowanie uczniów klasy II w odkrywanie świata doskonale wpisała się w realizację projektu edukacyjnego „Zwierzęta świata”, którego celem było zdobywanie wiedzy o najciekawszych zwierzętach egzotycznych z różnych kontynentów. Mali odkrywcy podjęli to wyzwanie z zapałem. Najpierw podzielili się na małe, kilkuosobowe grupy. Później odbyła się gorąca dyskusja na temat wyboru zwierzęcia. Padały różne pomysły i argumenty. Następnie ustalono zasady pracy i podział obowiązków. Rozpoczęto działania związane ze zdobywaniem wiedzy o najliczniejszej i najbardziej zróżnicowanej grupie organizmów na Ziemi. Uczniowie zgłębiali tajemnice dotyczące wyglądu, zachowania, i sposobu życia wybranego zwierzęcia. Korzystali z encyklopedii przyrodniczych, albumów, filmów edukacyjnych, Internetu oraz innych dostępnych źródeł wiedzy. Wykorzystywali powiązane tematycznie lektury, np. „Afrykę Kazika”, tworzyli opisy, ilustracje, a nawet przestrzenne formy plastyczne. Przygotowali ciekawe plakaty, a materiał na nich zawarty przedstawiali w formie prezentacji. Z entuzjazmem przedstawiali różne ciekawostki z życia zwierząt.
Każdy uczeń odniósł sukces! Praca metodą projektu to nie tylko poszerzanie wiedzy i zainteresowań, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, kreatywności, twórczego myślenia i odpowiedzialności.
Wielką wartość tej aktywnej działalności uczniów, nie tylko edukacyjnej, najtrafniej podsumowuje stwierdzenie Abrahama Maslowa „Dzieci nie trzeba uczyć ciekawości”.

Opracowała: Teresa Nowak