Prezydium Rady Rodziców w latach 1950-2014

 

 

1950r.

Kierownik szkoły - Klecka Maria

Przew. - Trepa Władysław

Zastępca - Migda Marian

Mendel Michał

Cieśla Antoni

Kornaś Elżbieta

Kubala Tadeusz

Sikora Franciszek

Kamiński Michał

1951r.

Przewodniczący - Trepa Władysław

Mendel Michał

Cieśla Antoni

Kornaś Elżbieta

Kubala Tadeusz

Sikora Franciszek

Kamiński Michał

Tekiela Helena

Cieśla Zofia

1952r.

Przewodniczący - Trepa Władysław

Migda Marian

Mendel Michał

Cieśla Antoni

Kornaś Elżbieta

Kubala Tadeusz

Cieśla Zofia

Sikora Franciszek

Kamiński Michał

Tekiela Helena

11.10.1953r.

Przewodniczący - Trepa Władysław

Migda Marian

Kamiński Michał

Kornaś Eugeniusz

Serafin Aleksandra

Wąs Aniela

Kraj Adela

Gnyla Jan

07.11.1954r.

Przewodniczący - Trepa Władysław

Zastępca - Rzepa Jan

Sekretarz - Żółty Janina

23.10.1955

Przewodniczący - Trepa Władysław

Skarbnik - Hebda Józef

Sekretarz - Klecka Maria

1956/1957

Wybory nie odbyły się skład Komitetu Rodzicielskiego

Przewodniczący - Trepa Władysław

Skarbnik - Hebda Józef

Sekretarz - Klecka Maria

Baka Franciszka

Gawlik Stefania

Gawlik Michał

Mendel Maria

Tekiela Ludwik

1960r.

Kierownik szkoły - Piasecki Tadeusz

Przew. - Gagatek Michał

Zastępca - Cieśla Szczepan

Skarbnik - Cieśla Antoni

1961/1963

Przew. - Gagatek Michał

Sekretarz - Piasecki Tadeusz

Cieśla Bronisława

Kornaś Roman

Komisja Rewizyjna

Brzęk Aleksander

Baka Kazimierz

Wiśniowska Aleksandra

1962/1963

Przew. - Gagatek Michał

Sekretarz - Piasecki Tadeusz

Cieśla Bronisława

Kornaś Roman

Komisja Rewizyjna

Brzęk Aleksander

Baka Kazimierz

Wiśniowska Aleksandra

1963/1964

Przew. - Gagatek Michał

Sekretarz - Piasecki Tadeusz

Cieśla Bronisława

Trepa Władysław

1964/1965

Przew. - Gagatek Michał

Sekretarz - Piasecki Tadeusz

Cieśla Bronisława

Trepa Władysław

1965/1966

Przew. - Gagatek Michał

Zastępca - Trepa Józef

Sekretarz - Ząbkowska Janina

Kraj Stefania

Zych Dorota

Lis Aleksander

1966/1967

Przewodniczący - Gagatek Michał

Zastępca - Trepa Józef

Sekretarz - Ząbkowska Janina

Kraj Stefania

Zych Dorota

Lis Aleksander

1967/1968

Przewodniczący - Gagatek Michał

Zastępca - Kuza Eugeniusz

Sekretarz - Cieśla Janina

Skarbnik - Kural Janina

Brzęk Wanda

Serafin Czesław

Żak Maria

1968/1969

Przewodniczący - Gagatek Michał

Zastępca - Kuza Eugeniusz

Sekretarz - Cieśla Janina

Skarbnik - Kural Janina

Brzęk Wanda

Serafin Czesław

Żak Maria

1969/1970

Przewodniczący - Gagatek Michał

Zastępca - Kuza Eugeniusz

Sekretarz - Cieśla Janina

Skarbnik - Kural Janina

Brzęk Wanda

Serafin Czesław

Żak Maria

1970/1971

Przewodniczący - Gagatek Michał

Zastępca - Wąs Józef

Skarbnik - Kural Janina

Żak Maria

Józef Oleksy

Zych Dorota

1971/1972

Przewodniczący - Gagatek Michał

Zastępca - Wąs Józef

Skarbnik - Kural Janina

Żak Maria

Józef Oleksy

Zych Dorota

15.03.1973r.

Przewodniczący - Gagatek Michał

Zastępca - Żak Maria

Skarbnik - Emilia Wiśniowska

Sekretarz - Hebda Czesława

Członkowie

Janina Kural

H. Dzięciołowski

J. Kózak

1974 r.

Brak informacji ( pkt. 5 zebrania nie uwzględniony w protokole )

1975/1976

Przewodniczący - Józef Wąs

Zastępca - Maria Żak

Skarbnik - Emilia Wiśniowska

Sekretarz - Zelek

Członkowie

Janina Kural

Kazimierz Baka

Maria Dziedzic

1977r.

Dyrektor - Fulara Teresa

Przewodniczący - Józef Wąs

Zastępca - Maria Żak

Skarbnik - Emilia Wiśniowska

Sekretarz - Zelek

Członkowie

Janina Kural

Kazimierz Baka

Maria Dziedzic

1978r.

Dyrektor - Fulara Teresa

Przewodniczący - Józef Wąs

Zastępca - Maria Żak

Skarbnik - Emilia Wiśniowska

Sekretarz - Zelek

Członkowie

Janina Kural

Kazimierz Baka

Maria Dziedzic

1979r.

Przewodniczący - Jan Rubacha

Zastępca - Józef Wąs

Skarbnik - Emilia Wiśniowska

Sekretarz - Brodowska Kazimiera

1980r.

Przewodniczący - Jan Rubacha

Zastępca - Józef Wąs

Skarbnik - Emilia Wiśniowska

Sekretarz - Brodowska Kazimiera

1981r.

Przewodniczący - Jan Rubacha

Zastępca - Józef Wąs

Skarbnik - Emilia Wiśniowska

Sekretarz - Brodowska Kazimiera

1982r.

Przewodniczący - Jan Rubacha

Zastępca - Józef Wąs

Skarbnik - Emilia Wiśniowska

Sekretarz - Brodowska Kazimiera

1983r.

Przewodniczący - Jan Rubacha

Zastępca - Łucja Stanuszek

Skarbnik - Katarzyna Rabijasz

Sekretarz - Czesława Hebda

1984r.

Przewodniczący - Jan Rubacha

Zastępca - Łucja Stanuszek

Skarbnik - Katarzyna Rabijasz

Sekretarz - Czesława Hebda

1985r.

Przewodniczący - Jan Rubacha

Zastępca - Łucja Stanuszek

Skarbnik - Katarzyna Rabijasz

Sekretarz - Czesława Hebda

1986r.

Przewodniczący - Emilia Wiśniowska

Zastępca - Łucja Stanuszek

Skarbnik - Stanisława Rabijasz

Sekretarz - Maria Kraj

Nauczyciel - Lidia Przeklasa

1987r.

Przewodniczący - Emilia Wiśniowska

Zastępca - Łucja Stanuszek

Skarbnik - Stanisława Rabijasz

Sekretarz - Maria Kraj

Nauczyciel - Lidia Przeklasa

03.10.1988r.

Przewodniczący - Emilia Wiśniowska

Zastępca - Łucja Stanuszek

Skarbnik - Katarzyna Rabijasz

Sekretarz - Danuta Gnela

1991r.

Przewodniczący - Emilia Wiśniowska

Zastępca - Łucja Stanuszek

Skarbnik - Katarzyna Rabijasz

Sekretarz - Danuta Gnela

1992r.

Przewodniczący - Emilia Wiśniowska

Zastępca - Łucja Stanuszek

Skarbnik - Katarzyna Rabijasz

Sekretarz - Danuta Gnela

1993r.

Przewodniczący - Emilia Wiśniowska

Zastępca - Kazimiera Brodowska

Skarbnik - Helena Odroń

Sekretarz - Danuta Gnela

1994/1995

Przewodniczący - Helena Odroń

Zastępca - Anna Ząbkowska

Skarbnik - Danuta Gnela

Sekretarz - Wanda Gnela

1995/1996

Przewodniczący - Helena Odroń

Zastępca - Anna Ząbkowska

Skarbnik - Anna Lis

Sekretarz - Wanda Gnela

Członkowie

Helena Gawlik

Krystyna Marecik

1996/1997

Przewodniczący - Helena Odroń

Zastępca - Anna Ząbkowska

Skarbnik - Anna Lis

Sekretarz - Wanda Gnela

Członkowie

Helena Gawlik

Krystyna Marecik

1997/1998

Przewodniczący - Helena Odroń

Zastępca - Anna Ząbkowska

Skarbnik - Anna Lis

Sekretarz - Wanda Gnela

Członkowie

Helena Gawlik

Krystyna Marecki

1998/1999r.

Brak wpisu

1999/2000r.

Przewodniczący - Alicja Niedziocha

Zastępca - Bernadeta Świerczek

Skarbnik - Helena Odroń

Sekretarz - Urszula Cięciwa

2000/2001r.

Przewodniczący - Alicja Niedziocha

Zastępca - Bernadeta Świerczek

Skarbnik - Helena Odroń

Sekretarz - Urszula Cięciwa

2001/02 - 2005/06

Przewodniczący - Alicja Niedziocha

Zastępca - Lucyna Nowakowska

Skarbnik - Urszula Cięciwa

Sekretarz - Krystyna Marecik

2006/2007

Przewodniczący - Elżbieta Jabłońska

Zastępca - Anna Ząbkowska

Skarbnik - Danuta Kornaś

Sekretarz - Anna Adamik

2007/08 – 2009/10

Przewodniczący - Anna Ząbkowska

Zastępca - Agnieszka Konstanty

Skarbnik - Czesława Oleksy

Sekretarz - Anna Adamik

Członek - Barbara Cieśla

Członek - Anna Lis

2010/11 - 2011/12

Przewodniczący - Agnieszka Konstanty

Zastępca - Bożena Sacha

Skarbnik - Joanna Pasek

Sekretarz - Anna Adamik

Członek - Barbara Cieśla

Członek - Anna Lis

2012/2013

Przewodniczący - Agnieszka Konstanty

Zastępca -Bożena Sacha

Skarbnik - Joanna Pasek

Sekretarz - Anna Adamik

Członek - Anna Lis

Członek - Marta Zelek

członek - Mariola Niedziocha

2013/2014

Przewodniczący - Agnieszka Konstanty

Zastępca -Bożena Sacha

Skarbnik - Joanna Pasek

Sekretarz – Marta Zelek

Członek - Mariola Niedziocha