Zdrowie w kolorach tęczy

 

Dzieci Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewniowej pod opieką nauczycieli w ramach przygotowań do projektu „Szkoła promująca zdrowie” uczestniczą w przedsięwzięciach służących rozpowszechnianiu pozytywnych zachowań i nawyków zdrowotnych w szkole, rodzinie i środowisku. Jednym z priorytetów projektu jest promocja zdrowego odżywiania. W tym celu w szkole miała miejsce prezentacja zdrowej żywności ph „Zdrowie w kolorach tęczy” w wykonaniu uczniów klas I-III. Prezentację poprzedził szereg działań, w których realizację również włączyli się rodzice.Zespoły klasowe przy współudziale wychowawców opracowały  rodzaje produktów zdrowej żywności w określonym kolorze i ich sposób prezentacji. Na stołach pojawiły się potrawy i ozdoby owocowo-warzywne w kolorach tęczy: zielonym, żółtym, pomarańczowym i czerwonym. Realizatorzy prześcigali się w pomysłowości. Nie trudno odgadnąć, że największą zasługę w bogactwie i różnorodności prezentowanych potraw mieli rodzice. Ich zaangażowanie nagrodzono gromkimi brawami. Oprócz pokazu „kolorowych stolików” zadaniem dzieci klas I-III było zaprezentowanie zdrowej żywności z dokładnym opisem produktów, głównie warzyw i owoców. Każda klasa wytypowała swych przedstawicieli, którzy wywiązali się z tego zadania na 5. Na końcu prezentacji zespoły klasowe wygłosiły hasło reklamujące zdrową żywność w wybranym kolorze. Dzieci identyfikując się z barwami przygotowanych stolików wystąpiły w kolorowych strojach. Prezentacji towarzyszyła radość i zdrowy duch rywalizacji. Wszyscy zaproszeni goście: przedszkolaki, uczniowie klas IV-VI i grono pedagogiczne gromkimi brawami podziękowali dzieciom klas młodszych za pokaz, a ich rodzicom za znaczący wkład pracy. Nagrodą dla zespołów były również produkty zdrowej żywności.

Na zakończenie prezentacji zebrani zostali zaproszeni do obejrzenia ekspozycji oraz degustacji. Ten punkt programu najbardziej się wszystkim spodobał. Można było bowiem z powodzeniem mieszać „kolorowe smaki” z korzyścią dla zdrowia.

Opr. Teresa Waligóra