Szkolny zestaw podręczników 2015/16

Typ szkoły

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa

I

Edukacja wczesnoszkolna

“Nasz  Elementarz” – podręcznik

Nasze ćwiczenia część 1 - 4

MEN

Nowa Era

 

Religia

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa” – podręcznik

Gaudium

AZ-11-01/10-LU-1/12

Język angielski

English  Adventure 1 – podręcznik Tessa Lochowski, Cristiana Bruni

Zeszyt ćwiczeń

PEARSON

680/1/2014/2014

Klasa

II

Edukacja wczesnoszkolna

“Nasza szkoła”  - podręcznik

Ćwiczenia z pomysłem część 1 - 4

MEN

WSiP

 

Religia

„Jam Jest Chleb Życia”  - podręcznik (red.)                  ks. B. Klaus

Biblos

 

TPK - 1

Język angielski

English  Adventure 2 - podręcznik Viv Lambert Anne  Worrall

Zeszyt ćwiczeń

PEARSON

680/2/2015

Klasa

III

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz XXI wieku” E. Hryszkiewicz, B.Stępień, J. Winiecka – Nowak.

  • Podręcznik część 1 i 2
  • Ćwiczenia zintegrowane część 1 - 4
  • Matematyka część 1 – 4
  • Muzyka z płytą CD
  • Teczka artysty
  • Wyprawka dla ucznia
  • Zajęcia komputerowe z płytą CD
  • „Patyczki językowe” – Zeszyt ortograficzny

 

Nowa Era

 

404/5/2014

404/6/2014

Religia

„Jezus przychodzi do nas we Mszy Świętej” – podręcznik   Red. E. Osewska, J. Stala

Biblos

AZ-13-01/10-TA-1/13

Język angielski

English Adventure 3 - podręcznik                                 z zeszytem ćwiczeń    Anne Worrall

PEARSON

67/4/2010/z1

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa

IV

Język polski

„Słowa na start”

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Marlena Derlukiewicz  cz. I

Podręcznik do kształcenia językowego  cz. II D. Chwastniewska, D. Różek, A. Gorzałczyńska

Zeszyt ćwiczeń

 

Nowa Era

338/1/2011/ 2015

 

 

338/2/2011/ 2015

 

Historia      i społeczeństwo

„My i historia” Podręcznik B.Olszewska,                          W. Surdyk-Fertsch.

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Szkolne PWN

Nowa Era

 

369/1/201/2015

Matematyka

„Matematyka z  plusem”

Dobrowolska, P. Zarzycki – podręcznik

Zeszyty ćwiczeń (GWO): „Liczby naturalne”, „Geometria”,

(GWO)

340/1/2015/z1

 

 

 

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Podręcznik   M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

Zeszyt ćwiczeń cz. I i II J.Golanko, U. Moździerz

Nowa Era

399/1/2011/

2014

 

Muzyka

I gra muzyka – M. Gromek, G. Kilbach             Podręcznik

Nowa Era

569/2012

Plastyka

„Do dzieła” J.Lukas, K.Onak  - podręcznik

Nowa Era

326/2012

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?”- podręcznik  Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2010/2011

Język angielski

World Explorer – podręcznik Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik – Jadacka

Ćwiczenia

Nowa Era

497/1/2012/

2015

Zajęcia komputerowe

„Lubię to” – podręcznik  Michał Kęska

 

Nowa Era

583/m/2012

 

Religia

"Jestem chrześcijaninem". Red. Ks. Marian Zając Podręcznik i karty pracy do religii.

Gaudium

AZ-21-01/10-LU-1/12

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa

V

Język polski

„Słowa na start”

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Marlena Derlukiewicz Podręcznik do kształcenia językowego  cz. I i II A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz

Nowa Era

338/4/2013

338/3/2013

Historia

„My i historia” Podręcznik B. Olszewska,                            W. Surdyk-Fertsch.  Zeszyt ćwiczeń + Atlas - PWN.

Wydawnictwo Szkolne PWN

369/2/2011

Matematyka

„Matematyka z plusem” (nowe wydanie)                              M. Dobrowolska,   P. Zarzycki Zeszyty ćwiczeń „Liczby całkowite i ułamki” cz. I i II „Geometria”

GWO

340/2/2013

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Podręcznik   Janina Ślósarczyk F. Szlajfer,

Zeszyt ćwiczeń cz. I i II J.Golanko, U. Moździerz Atlas  „Świat wokół nas” (kontynuacja)

Nowa Era

399/2/2013

Muzyka

„I gra muzyka” M. Gromek, G. Kilbach

Podręcznik od kl. IV do VI (kontynuacja)

Nowa Era

569/2012

Plastyka

„Do dzieła” J. Lukas, K. Onak

Podręcznik od kl. IV do VI (kontynuacja)

Nowa Era

326/2011

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami  dla klasy      IV – VI. Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2010

Język angielski

„Go International 2 ” Podręcznik   z ćwiczeniami M.Tulip, C.Bianchi, B. Ściborowska

PWN

386/2/2013

Zajęcia komputerowe

„Lekcje z komputerem” W. Jochemczyk,                                  I. Krajewska-Krans (podręcznik do klasy V)

WS i P

453/2/2013

Religia

„Wierzę w Boga”- podręcznik Red. ks. Marian Zając

Gaudium

AZ-22-01/10-LU-2/13

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa

VI

Język polski

„Słowa na start” (literatura) - Marlena Derlukiewicz

„Słowa na start” (gramatyka) cz. I i II – A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz

Nowa Era

338/5/2014

338/6/2014

Historia

„My i historia” Podręcznik B. Olszewska,                            W. Surdyk-Fertsch.  Zeszyt ćwiczeń + Atlas

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

369/3/2013

Matematyka

„Matematyka z plusem” - nowe wydanie M.Dobrowolska, P.Zarzycki, M.Karpiński. Zeszyty ćwiczeń „Liczby i wyrażenia algebraiczne” cz. I i II

G.W. Oświatowe

399/3/2014

Przyroda

Tajemnice przyrody” Podręcznik   J. Stawarz F. Szlajfer,

Ćwiczenia cz. I - D. Marszał, M. Mochnacz

Ćwiczenia cz. II-D. Marszał, M Marko-Worłowska

Atlas  „Świat wokół nas” (kontynuacja)

Nowa Era

399/3/2014

Muzyka

„I gra muzyka” M. Gromek, G. Kilbach

Podręcznik od kl. IV do VI (kontynuacja)

Nowa Era

569/2012

Plastyka

„Do dzieła” J. Lukas, K. Onak

Podręcznik od kl. IV do VI (kontynuacja)9

Nowa Era

326/2011

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami  dla klasy IV – VI. Lech Łabecki, Marta Łabecka (kontynuacja)

Nowa Era

295/2010

Język  angielski

„Go International 3 ” Podręcznik   z ćwiczeniami M.Tulip, C.Bianchi, B. Ściborowska

PWN

 

386/3/2014

Zajęcia komputerowe

„Lekcje z komputerem” W. Jochemczyk, I.Krajewska-Krans  (podręcznik do klasy VI)

WS i P

453/3/2014

Religia

„Wierzę w Kościół”  Red. Ks. M. Zając. Podręcznik i karty pracy

Gaudium

AZ-23-01/10-LU-3/14

 

Wydawnictwo

Oddział zerowy

5 -6 latki

Pakiet: „Kraina przedszkolaka” Roczne przygotowanie przedszkolne                           Autor Beata Szurowska

Religia: „Jestem dzieckiem Bożym” - podręcznik do nauki religii dla dzieci pięcioletnich, red. E. Osewska, J. Stala,

MAC Edukacja

Jedność  - Kielce

Oddział  przedszkolny

3 - 4 latki

Pakiet: „Kraina przedszkolaka – czterolatek”Autor: Beata Szurowka

Religia: ”Pan Bóg kocha dzieci” – podręcznik do religii dla dzieci czteroletnich , red. M. Zając

MAC Edukacja

Gaudium

 

I klasa gimnazjum

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa I

Język polski

Słowa na czasie 1 – Podręcznik Autorzy: Małgorzata Chmiel, Piotr Doroszewski

Ćwiczenia - gramatyka

Nowa Era

95/1,2/2015/z1

Język angielski

Smart Time 1 podręcznik, Wirginia Evans, Jenny Dooley

Zeszyt ćwiczeń

Express Publishing

647/1/2013/2015

Język niemiecki

Das ist Deutsch KOMPAKT

Autor Jolanta Kamińka

Zeszyt ćwiczeń

 

Nowa Era

 

341/1/2011/2015

Historia

„Historia” – podręcznik Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Szklone PWN

129/1/2013/z1

Matematyka

Matematyka z plusem 1

Zeszyt ćwiczeć

GWO

168/1/2015/z1

Geografia

Planeta Nowa 1 Autor: Roman Malarz

Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

1/7/2009/2015

Fizyka

Spotkanie z fizyką            Autorzy: Grażyna –Ornat

Teresa Kulawik

Maria Nowotny - Różańska

Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

93/1/2009/2015

Biologia

Puls życia 1 – podręcznik Autorzy: Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas

Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

58/1/2009/2015

Chemia

Chemia Nowej Ery 1- podręcznik  Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

49/1/2009/2014

Informatyka

Informatyka w ćwiczeniach – podręcznik  Autorzy: Bożena Kwaśny, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun

PWN

Nowa Era

114/2009/2015

Plastyka

„Sztuka tworzenia” – podręcznik  Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

725/2014

Muzyka

„Gra muzyka”  - podręcznik J.Oleszkowicz

Nowa Era

20/2009/2015

Religia

Spotykam Twoje Słowo - podręcznik  Red. Ks. M. Zając

Gaudium

AZ-31-01/10-LU-1/12