Efs

Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce oraz do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego i Zamku Królewskiego w Niepołomicach

11 grudnia 2007 r. trzydzieścioro uczniów klas IV - VI wyruszyło na wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce oraz do Niepołomic. Zgodnie z założonymi celami mieli okazję poznać historię Kopalni Soli wędrując trasą turystyczną, zwiedzili unikalne kaplice, komory solne z zachowanymi śladami prac eksploatacyjnych, narzędziami i urządzeniami oraz rzeźbami solnymi. Następnie wzięli udział w prelekcji o tematyce astronomicznej i astronautycznej w Młodzieżowym Ośrodku Astronomicznym w Niepołomicach, gdzie obserwowali popularne oraz mało znane obiekty na niebie, ruch obrotowy i orbitalny Ziemi, poznali wyjaśnienie i zobaczyli symulację interesujących zjawisk astronomicznych np. zaćmień Słońca i Księżyca. Na koniec zwiedzili także Zamek Królewski w Niepołomicach, poznali jego historię oraz legendy z nim związane.

"Zjednoczona w różnorodności"

Pod takim hasłem odbył się w listopadzie szkolny konkurs - quiz wiedzy o Unii Europejskiej. Do konkursu przystąpiło 9 uczniów z klas IV - VI. Problematyka obejmowała zagadnienia związane ze środowiskiem geograficznym, kulturą, zwyczajami krajów Unii Europejskiej. Konkurs przebiegał w trzech etapach:

 • pytania dla wszystkich,
 • pytania losowane przez uczestników,
 • rozpoznawanie flag wybranych państw Unii.

Po podliczeniu punktów zdobytych przez poszczególnych uczestników komisja ustaliła zwycięzców, a są to:

 1. Mariola Lis - klasa VI - I miejsce (19 pkt.)
 2. Kamil Stanuszek - klasa VI - II miejsce (18 pkt.)
 3. Patryk Fulara - klasa VI - III miejsce (15 pkt.)

Uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do VI otrzymali nagrody rzeczowe i książkowe, a pozostali pamiątkowe gadżety Unii Europejskiej.

Konkurs pieśni patriotycznej

Integracyjna spartakiada sportowo - rekreacyjna

18 października do naszej szkoły w ramach integracyjnej spartakiady sportowo - rekreacyjnej przybyli zaproszeni goście - wychowankowie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej oraz Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Złotej. Cele tego spotkania to przede wszystkim wypracowanie postaw otwartości, wzajemnego szacunku, zaufania, akceptacji i zdrowej rywalizacji, kształcenie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej, promocja zdrowego i aktywnego wypoczynku oraz integracja z osobami niepełnosprawnymi. Głównym punktem wspólnej zabawy miały być drużynowe zawody sportowo - rekreacyjne na świeżym powietrzu, niestety pogoda pokrzyżowała nieco te plany. Przed budynkiem szkoły odbyły się więc tylko zabawy integracyjne w kręgu, a dalsza część została przeniesiona na salę gimnastyczną i świetlicę. Tu drużyny rywalizowały w różnego typu wyścigach jak np. toczenie kapusty, "sadzenie" ziemniaków oraz innych zabawach zręcznościowo - sprawnościowych. Pozostały czas wypełnił śpiew, taniec, wspólne malowanie jesiennego pejzażu, dyskoteka. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe, drobne upominki.

Koło Małego Internauty

Od września ruszyły zajęcia szkolnego koła informatycznego, na których uczestnicy pod kierunkiem pana Stanisława Wilka poznają tajniki tworzenia stron internetowych.

Zajęcia świetlicowe

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom po zajęciach lekcyjnych, uzyskania fachowej pomocy od nauczyciela przy odrabianiu zadań domowych oraz wyrabiania umiejętności zagospodarowywania wolnego czasu uruchomiono w naszej szkole zajęcia świetlicowe. Prowadzą je od września panie: Ludmiła Cieśla i Teresa Nowak. Atrakcyjnie prowadzone zajęcia i różnorodne formy pracy przyciągają wielu chętnych:

Zielone Ochronki

W dniach od 30 lipca do 10 sierpnia 2007 r. trzydzieścioro uczniów PSP w Lewniowej aktywnie wypoczywało na obozie sportowo - rekreacyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" oraz PSP w Lewniowej w ramach środków pozyskanych z EFS. Uczestnikami półkolonii opiekowały się panie : Anna Stanuszek i Marta Adamczyk. Pod ich kierunkiem wszystkie założone cele zostały zrealizowane, a zadań i atrakcji było co niemiara. Uczestnicy między innymi :

 • podziwiali piękno swojej "małej Ojczyzny" - Lewniowej oraz zapoznali się z historią powstania parafii i kościoła,
 • rozwijali zainteresowania i uzdolnienia muzyczne przez poznawanie nowych piosenek i opracowywanie akompaniamentu,
 • rozwijali zainteresowania i uzdolnienia artystyczne, tworząc prace plastyczne różnymi technikami,
 • brali udział w zawodach i rozgrywkach sportowych oraz pieszych wędrówkach po okolicy,
 • doskonalili umiejętności pływackie na basenie w Brzesku,
 • skorzystali z bogatej oferty ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego w Rabce, gdzie spędzili czas na zabawach w Rabkolandzie,
 • wiedzili Muzeum Orderu Uśmiechu, oglądali Galerię Osobliwości i Rekordów, odpoczywali i spacerowali alejkami parku zdrojowego, oglądali film "Shrek III" w kinie Millenium w Tarnowie - Mościcach,
 • zwiedzali zamek w Dębnie, kościół pw św. Mateusza w Biesiadkach, sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Porąbce Uszewskiej.

Projekt "Moja Ojczyzna tam, gdzie moja szkoła"

Od 1 maja 2007 roku nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu "Przyjazna szkoła - uśmiechnięte dzieci" w ramach konkursu "Moja ojczyzna tam, gdzie moja szkoła". Dzięki funduszom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego chcemy dać każdemu uczniowi możliwość udziału w zajęciach, które zwiększą jego szanse edukacyjne i życiowe. Planujemy zorganizować kilka wycieczek krajoznawczo-turystycznych a w okresie ferii letnich - obóz sportowo-rekreacyjny . W trosce o prawidłowy rozwój fizyczny zorganizujemy wyjazdy na basen. Uczniowie będą mieli również możliwość skorzystać z zajęć świetlicowych, zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań, które będą się odbywały zarówno w czasie roku szkolnego jak i w okresie ferii zimowych. Różnorodność i atrakcyjność organizowanych działań będą gwarancją powodzenia realizowanego projektu.


Wycieczka autokarowa do Kopalni Soli w Bochni

 1. Data:26 - 27 maja 2007 r.
 2. Trasa wycieczki: Lewniowa - Bochnia -Lewniowa.
 3. Liczba uczestników: 42 uczniów klas młodszych
 4. Kierownik wycieczki: Teresa Nowak
 5. Opiekunowie wycieczki: Ludmiła Cieśla, Anna Stanuszek, Teresa Waligóra
 6. Cel i założenia wycieczki:
  • poznanie historii bocheńskiej Kopalni Soli,
  • zwiedzanie unikalnych komór solnych,
  • pobyt nocny w komorze Ważyn.
 7. Realizacja celu i założeń wycieczki:

Uczniowie:

 • poznali historię Kopalni Soli wędrując trasą turystyczną,
 • zwiedzili unikalne komory solne z zachowanymi śladami prac eksploatacyjnych, narzędziami i urządzeniami oraz rzeźbami solnymi,
 • spędzili noc w komorze Ważyn (duża ilość chlorku sodu oraz jonów wapnia, magnezu i żelaza zawartych w powietrzu ma walory zdrowotne, - szczególnie zalecane przy profilaktyce i leczeniu górnych dróg oddechowych i alergii),
 • skorzystali ze 140 - metrowej zjeżdżalni oraz przejażdżki podziemną kolejką,
 • uczestniczyli w zabawach na boisku sportowym i dyskotece.
Kierownik wycieczki: Teresa Nowak


Konkurs plastyczny "Mój kochany mały smyku" w oparciu o poezje ks. J. Twardowskiego

W maju odbył się szkolny konkurs plastyczny, którego motywem przewodnim była twórczość przyszłego patrona szkoły ks. Jana Twardowskiego. Uczestniczyli w nim uczniowie wszystkich klas toteż przebiegał on w dwóch kategoriach wiekowych - pierwsza grupa to dzieci z klas I - III oraz druga - uczniowie klas IV - VI.

Laureatami zostali w młodszej grupie:
I miejsce - Małgorzata Ząbkowska z klasy III,
II miejsce - Konrad Stanuszek z klasy I,
III miejsce - Jakub Kamiński z klasy III.
W starszej grupie I miejsce zajęła Marta Ząbkowska z klasy V oraz exaequo Zuzanna Cieśla z klasy VI,
II miejsce - również exaequo - Kamil Stanuszek i Patryk Fulara z klasy V.
Wyróżnieni uczniowie otrzymali piękne nagrody rzeczowe zakupione w ramach funduszu EFS.
Gratulujemy zwycięzcom!

Organizator: Teresa Nowak

Wycieczka autokarowa w Pieniny

 

 1. Data: 16 czerwca 2007 r.
 2. Trasa wycieczki: Lewniowa - Krościenko - Niedzica - Lewniowa.
 3. Liczba uczestników: 36 uczniów ( 18 dziewczynek i 18 chłopców )
 4. Kierownik wycieczki: Marta Adamczyk
 5. Opiekunowie wycieczki: Barbara Karecka, Aldona Bach, Marta Mikołajek
 6. Cel i założenia wycieczki:
  • poznanie unikalnych form Pienin oraz rezerwatów przyrody - park krajobrazowy,
  • poznanie działalności człowieka i zmian, jakie człowiek dokonuje w otaczającym go świecie,
  • radość wspólnych przeżyć,
  • rekreacja i wypoczynek.
 7. Realizacja celu i założeń wycieczki:

Uczniowie:

 • podziwiali piękno Pienin, wędrując szlakiem turystycznym na Trzy Korony,
 • zapoznali się z historią powstania Pienińskiego Parku Narodowego,
 • poznali unikalne formy pienińskiej flory,
 • zwiedzili zaporę wodną w Niedzicy,
 • skorzystali z przejażdżki statkiem "Harnaś" po Jeziorze Czorsztyńskim.
Kierownik wycieczki : Marta Adamczyk

Konkurs recytatorski poezji ks. Jana Twardowskiego

Trzynastu uczestników zaprezentowało 1 czerwca 2007 roku, przy dopingu kolegów i koleżanek swoje umiejętności recytatorskie, biorąc udział w konkursie poezji księdza Jana Twardowskiego, naszego przyszłego patrona. Komisja oceniała nie tylko pamięciowe opanowanie tekstów, ale też intonację i ogólne wrażenie. Różnice w punktacji między zwycięzcami były niewielkie, gdyż poziom jaki prezentowali uczniowie był wysoki. Ostatecznie pierwsze miejsce zdobył Kamil Hołyst z klasy VI, drugie - Marta Łach z klasy VI i Kamil Stanuszek z klasy V, a trzecie - Patryk Fulara z klasy V. Gratulacje !

Organizator: Aldona Bach

Spotkanie integracyjne "Mama, tata i ja"

Po długich przygotowaniach i przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w niedzielne popołudnie i wieczór 17 czerwca odbyła się impreza środowiskowa pod hasłem "Mama, tata i ja". Na spotkanie przybyli zaproszeni goście, min. Wójt Gminy Wojciech Rzepa, dyrektor Centrum Medycyny Rodzinnej pani Ewa Cierniak - Lambert oraz liczni mieszkańcy Lewniowej i okolicznych wiosek.
Impreza odbyła się przy budynku OSP w Lewniowej z wykorzystaniem nowej sceny zakupionej przez Gminny Ośrodek Kultury. Pomieszczeń dla celów kulinarnych użyczyli lewniowscy strażacy w miejsowej remizie. Ogrom pracy w przygotowania włożyła także Rada Rodziców działająca przy naszej szkole.
W programie znalazły się występy artystyczne grup klasowych, popisy taneczne i piosenkarskie przygotowane przez działające szkolne koła zainteresowań. Pomiędzy występami odbywały się z udziałem publiczności liczne konkursy o różnorodnym charakterze, które prowadził wodzirej. Uczestnicy konkursów byli nagradzani atrakcyjnymi upominkami zakupionymi ze środków EFS. Uczniowie naszej szkoły skorzystali także z bezpłatnego wyżywienia, które zostało zakupione z funduszu EFS. Po zakończonych popisach scenicznych odbyła się plenerowa zabawa taneczna, trwająca do późnych godzin wieczornych.


Opracował: Bogdan Toboła

Wycieczka autokarowa do Warszawy

 1. Data: 27 - 28 czerwca 2007 r.
 2. Trasa wycieczki: Lewniowa - Warszawa - Lewniowa.
 3. Liczba uczestników: 36 uczniów ( 18 dziewczynek i 18 chłopców )
 4. Kierownik wycieczki: Teresa Waligóra
 5. Opiekunowie wycieczki: Marta Adamczyk, Barbara Karecka, Marta Mikołajek, Teresa Nowak
 6. Cel i założenia wycieczki:
  • poznanie zabytków, znaczących miejsc i obiektów w Warszawie,
  • poznanie budynków najwyższych władz państwowych, obserwowanie przebiegu obrad Sejmu,
  • przybliżenie postaci patrona szkoły ks. J. Twardowskiego poprzez odwiedzenie miejsc z nim związanych,
  • radość wspólnych przeżyć i niezatarte wrażenia,
 7. Realizacja celu i założeń wycieczki:

Wyjazd do Warszawy umożliwił dzieciom poznanie:

 1. Miejsc związanych z patronem szkoły (dom, w którym mieszkał ks. Twardowski przy klasztorze sióstr Wizytek, kościół gdzie posługiwał a obecnie znajduje się epitafium jego pamięci, miejsce jego spoczynku w świątyni Opatrzności Bożej).
 2. Budynków władz państwowych (obserwowanie obrad Sejmu).
 3. Miejsc i obiektów atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo (Pałac Kultury, Belweder, Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, Łazienki, Stare Miasto, Uniwersytet Warszawski, Teatr Wielki, Złote Tarasy, lotnisko na Okęciu) oraz innych zabytków - pomników, placów i kościołów.
Kierownik wycieczki : Teresa Waligóra

Szkolne Koło Muzyczne

Zajęcia Koła Muzycznego odbywały się od 17 maja do 15 czerwca 2007r., dwie godziny tygodniowo - łącznie 8 godzin. Uczestniczyło 24 uczniów w dwóch grupach - pierwsza kl. II - III (11 dzieci), druga kl. IV - VI (13 dzieci). Głównym założeniem przeprowadzonych dotąd zajęć było przygotowanie uczniów do prezentacji programu artystycznego (śpiew, gra na instrumentach) podczas imprez środowiskowych: Spotkanie Integracyjne ph. "Mama, tata i ja" oraz Dni Gminy Gnojnik. Osiągnięto zakładane rezultaty. Uczniowie opanowali słowa i melodie kilku popularnych piosenek dziecięcych i młodzieżowych, utrwalono wybrany repertuar piosenek z klas młodszych. Rozwijano również indywidualne zainteresowania i uzdolnienia uczestników. Dwóch uczniów zaprezentowało umiejętność gry na instrumentach (keyboard, gitara). Trzech zakwalifikowało się w eliminacjach do konkursu: "Szansa na sukces" w Gnojniku. Ponadto zrealizowano cele szczegółowe:

 • kształtowanie dyspozycji muzycznych
 • doskonalenie techniki śpiewania
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
 • zaspokojenie potrzeb: integracji, samorealizacji, poczucia sukcesu.
Prowadząca: Anna Stanuszek

Koło Taneczne

Zajęcia koła odbywały się od 7 do 30 maja oraz od 6 do 20 czerwca, po jednej godzinie tygodniowo, łącznie 8 godzin. Do koła należało 10 dzieci z klas I - III i 10 dzieci z klas IV - VI, łącznie 20 osób. Spotkania z uczniami przebiegały w dwóch grupach wiekowych (grupa I - dzieci starsze, grupa II - dzieci młodsze). Dzięki projektowi "Moja Ojczyzna, tam, gdzie moja szkoła" współfinansowanego ze Środków EFS nasza placówka pozyskała fundusze, które mogła przeznaczyć na stworzenie jeszcze lepszych warunków w celu umożliwienia szeroko pojętego rozwoju uczniów. Dlatego też jako nadrzędne cele zajęć koła tanecznego wyznaczono, m.in. : kształtowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu przez umiejętne i świadome korzystanie z dóbr kultury (muzyki, tańca) a także umożliwienie rozwijania talentów, zainteresowań i predyspozycji artystyczno-ruchowych. Wszystkie założone cele zostały zrealizowane w pełni, a osiągnięte rezultaty są zadowalające. Dzieci rozwijały swoje zainteresowania tańcem jako dziedziną sztuki oraz zamiłowanie do tańca jako źródła radości. Swoje osiągnięcia mogły zademonstrować podczas uroczystości szkolnych i imprez środowiskowych, jak np. występ w SOSW w Złotej, piknik rodzinny "Mama, tata i ja" oraz "Dni Gminy Gnojnik".

Prowadząca zajęcia: Teresa Waligóra.