Porcja Pozytywnej Energii

 

Porcja Pozytywnej Energii

W tym roku szkolnym uczniowie klasy czwartej naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim programie ph. „Porcja Pozytywnej Energii”. Celem programu jest promocja zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia poprzez działania profilaktyczne ograniczające nadwagę i otyłość wśród uczniów. Konkurs polegał na przygotowaniu przez uczniów pracy do jednego z wybranych tematów: „Nawyki żywieniowe i zachowania konsumenckie”, „Aktywność fizyczna i zdrowie” lub „Ochrona środowiska i działania proekologiczne”. Naszym wyborem stał się temat dotyczący nawyków żywieniowych. W ramach konkursu zostały przeprowadzone zajęcia oparte na materiałach dydaktycznych przygotowanych w ramach programu. Wspólnie z podopiecznymi wdrażano w życie zdrowe nawyki żywieniowe. Kolejnym etapem konkursu było przygotowanie wydarzenia typu Land Art. Tutaj szczególne podziękowania należą się rodzicom dzieci klasy czwartej za chętne zaangażowanie w uszycie strojów oraz przygotowanie niezbędnych materiałów do finalizacji całego projektu. Mamy nadzieję, że uczniowie wykorzystają w praktyce przekazaną im w ramach programu wiedzę, razem z rodzicami oraz nauczycielami promować będą zdrowy styl życia i dobrą energią będą dzielić się z innymi.

Opr. Anna Pabian