Historia szkoły i miejscowości

Historia Szkoły


 

Na podstawie spisanych wspomnień jednego z najstarszych Lewniowian  p. Walentego Ząbkowskiego (ur. 7.II.1911r.) dowiadujemy się, iż w tutejszej wsi istniała szkoła jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku.Nie podaje on jednak dokładnej daty, stwierdza tylko, że jako dziecko uczył się hymnu austriackiego na lekcjach śpiewu:

"Boże wspieraj, Boże ochroń Nam cesarza i nasz kraj ..."

Oprócz tego nauczano języka polskiego, rachunków i rysunków. Nie było zeszytów, uczniowie pisali na grafitowych tabliczkach rysikiem. Nauka odbywała się w 4 klasach. Szkoła znajdowała się przy tzw. dolnym gościńcu, w południowo - wschodniej części wsi. Budynek szkolny, dość duży, drewniany, pod strzechą, posiadał dzwonek umieszczony w małej wieżyczce na dachu. " Kierownik szkoły pociągając za linkę na korytarzu, obwieszczał całej wsi, że czas wyprawiać dzieci do szkoły. Był to pan Franciszek Bielecki z Borzęcina, jowialny, życzliwy, lubiany przez wieś i uczniów (...). W pracy pedagogicznej wspierała go żona Klementyna."


Uczniowie na tle szkoły w Lewniowej


Dzieci przystępujące do I Komunii św. Na zdjęciu w pierwszym rzędzie- pierwsza od prawej Pani Klementyna Bielecka, obok niej córka Kazimiera (1924-1945) i ksiądz Feliks Pudełko.


Pani Klementyna Bielecka i jej córka Kazimiera


Pożegnanie z okazji odejścia na emeryturę - Pani Zofia Kądziela i Pana Franciszka Bieleckiego.


Uczestnicy konferencji nauczycielskiej w Lewniowej. W drugim rzędzie siedzi jako druga Pani Klementyna Bielecka, obok niej Pani Zofia Kądziela.


Podróż z Lewniowej do Czchowa na opłatek z okazji Bożego Narodzenia. Druga z prawej Pani Klementyna Bielecka. Rok 1932


Opłatek w Czchowie. Pierwsza z prawej Pani Klementyna Bielecka, osoby: trzecia i czwarta to państwo Kądzielowie.


Pożegnanie Pani Klementyny Bieleckiej przez nauczycieli i dzieci szkolne. Pośrodku obok pani Bieleckiej, ksiądz Feliks Pudełko. Pierwszy budynek szkoły (wieś).  Rok 1933.


Zdjęcie w formie kartki pocztowej, przesłane Pani Klementynie Bieleckiej od księdza Feliksa
Pudełko. Zdjęcie z 23 listopada 1933 r.

1933r.

Utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewniowej.

1933 -1936

Na podstawie informacji uzyskanych w październiku 2004 roku od pani Krystyny Żytkowskiej z d. Jurkowska okazuje się, że od 1933 roku kierownikiem szkoły w Lewniowej był jej ojciec - Wiktor Błażej Jurkowski. Szkoła mieściła się jeszcze wówczas w starym, drewnianym budynku przy tzw. Dolnym Gościńcu. W 1936 roku budynek ten spłonął, w związku z tym kierownik Jurkowski rozpoczął starania o wybudowanie nowej szkoły. Prace podjęto wiosną 1937 roku, a już 1 września 1938 roku uczniowie rozpoczęli naukę w tym nowym, murowanym budynku. (Jest to budynek, w którym trwało nauczanie aż do czerwca 2004r.) W tym samym roku kierownik otrzymuje przeniesienie do innej wsi, a funkcję przejmuje pani Maria Ewelina Jurkowska - jego żona. Oprócz niej w szkole pracuje jeden nauczyciel - pan Dąbal, religii uczy ksiądz Feliks Pudełko. W czerwcu 1939 roku pani Maria Jurkowska wraz z córkami przenosi się do męża do Woli Radłowskiej.

1936 -1945

Z kroniki Szkoły Podstawowej w Lewniowej prowadzonej od r.sz. 1945/46 wynika, że obecny budynek szkolny powstawał w latach 1936-39. Budowę przerwał wybuch wojny. W czasie jej trwania szkoła stała się kwaterą żołnierzy niemieckich. Po ich odejściu, jak pisze kronikarz "budynek szkolny znajdował się w okropnym stanie". Spalony lub wywieziony materiał budowlany, ściany bez okien i drzwi, brak najkonieczniejszych sprzętów szkolnych.

1945-47

Szkołą kierują w kolejnych latach Stach Zygmunt i Piżanowski Kazimierz. Pracuje 2 nauczycieli. Wspólnym wysiłkiem gromada Lewniowa remontuje budynek. Początkowo istnieją dwie a potem trzy sale lekcyjne. Pojawiają się podstawowe sprzęty szkolne: ławki, tablice, stoły i krzesła.

1947-1957

Od roku szkolnego 1947/48 pracą szkoły kieruje Maria Klecka, pełniąc tę funkcję 10 lat. Pracuje początkowo dwoje, troje a od r. 1950/51 czworo nauczycieli, skład grona ulega zmianom. Nauka odbywa się w sześciu a od r. sz. 1948/49 w siedmiu klasach łączonych. W chwili uzyskania czwartego etatu nauczycielskiego dzieci uczą się w oddzielnych zespołach klasowych, wspólnie odbywa się tylko śpiew, wychowanie fizyczne i religia.

Trwają różnorodne prace remontowo-budowlane finansowane m.in. przez Komitet Rodzicielski z dochodowych imprez a także z dobrowolnego opodatkowania się mieszkańców wsi.

 • wykonano klatkę schodową z balustradą, ścianki działowe na półpiętrze, oddając do użytku dwuizbowe mieszkanie dla kierownika i jedną izbę dla nauczycieli,
 • zbudowano studnię ubikacje i skocznię
 • zainstalowano na budynku piorunochron,
 • zakupiono szafę do biblioteki szkolnej,
 • założono ogród , posadzono drzewa i krzewy owocowe oraz lipy,
 • nauczycielki prowadzą kursy dla analfabetów,
 • pojawia się kino objazdowe w szkole.

1957-1965

Stanowisko kierownika szkoły obejmuje Tadeusz Piasecki. Nauka nadal odbywa się w siedmiu klasach. Pracuje czworo nauczycieli.

 • 1958r. - wycofanie nauczania religii ze szkół
 • oddanie do użytku sali gimnastycznej i dwóch małych sal wygospodarowanych po przeniesieniu świetlicy gromadzkiej ze szkoły do nowo wybudowanego domu ludowego
 • budowa nowej studni
 • położenie płytek do ubikacji i z mieszkania służbowego do szkoły, zakup bram do szkoły
 • pojawia się radio w szkole, a w świetlicy wiejskiej pierwszy telewizor zakupiony przez Komitet Rodzicielski
 • fundusze na rozbudowę szkoły pozyskiwane są np. z wystawienia sztuki teatralnej, zbiórki butelek, imprez dochodowych, dobrowolnego opodatkowania się wsi i z Wydziału Oświaty
 • po raz pierwszy organizowana jest choinka dla dzieci
 • szkoła organizuje kurs uzupełniający wykształcenie do poziomu 7 klasy dla osób powyżej 35 roku życia
 • w latach 1957-59 trwa elektryfikacja wsi
uczniowie z kierownikiem T. Piaseckim - 1960/61

Uczniowie z kierownikiem T. Piaseckim - 1960/61

1965-1969

Szkołą kieruje Edward Mordarski.

 • oddanie do użytku czwartej sali lekcyjnej na parterze uzyskanej z podzielenia największej z klas, położenie posadzki tarasowej na korytarzu
 • 1966/67 - szkoła staje się po raz pierwszy ośmioklasową
 • pracuje pięcioro nauczycieli, do szkoły uczęszcza 145 uczniów
 • we wsi trwa budowa drogi bitej

1969-1977

Kierownikiem, a od 1971 dyrektorem szkoły zostaje Jan Różak

 • pracuje ośmiu nauczycieli
 • rozpoczynają się przygotowania do wprowadzenia zbiorczych szkół gminnych
 • Ministerstwo Oświaty wydaje instrukcję dla szkół - "Kształcenie i wychowanie socjalistyczne"
 • wprowadzono podział roku szkolnego na 2 okresy
 • wybudowano ścianę działową w sali nr 3 uzyskując w ten sposób oddzielne pomieszczenie na bibliotekę, wymieniono dach, położono elewację zewnętrzną
klasa VIII - 1970

Klasa VIII - 1970

klasa I z nauczycielami - 1972

Klasa I z nauczycielami - 1972

 

Opracowała: Małgorzata Toboła

8.08.1972r.

Przybycie do Lewniowej ks.Juliana Rzeźnika - pierwszego administratora w tworzącej się parafii Lewniowa. Od tej pory wszystkie Msze św. odbywają się w zabytkowej kaplicy.

1977r.

Dyrektorem szkoły zostaje Teresa Fulara. Pełni tę funkcję do sierpnia 2001r.

1979-81r.

Wprowadzanie dziesięciolatki. Uczniowie  klas IV - VIII dojeżdżają  do  szkoły zbiorczej w Gnojniku

1980r.

Utworzenie parafii w Lewniowej. Pierwszym proboszczem parafii zostaje ks. Julian Rzeźnik.

18.06.1981r.

Proboszczem parafii zostaje ks. Stanisław Tumidaj. Trzy miesiące później powstaje schola parafialna.
29 listopada - poświęcenie podziemia kościoła. Pierwszy udział scholi  w liturgii  Mszy św.

18.12.1983r.

Konsekracja nowego kościoła w Lewniowej.

1987r.

Powstanie Społecznego Komitetu Budowy Domu Strażaka w Lewniowej. W skład komitetu weszli:

Rzepa Wojciech, Rubacha Jan, Kornaś Jan, Podgórski Marian, Brzęk Aleksander, Żółty Jan, Święch Jan, Zelek Józef.

W trakcie budowy budynku komitet uległ nieznacznym zmianom. Zmarł Podgórski Marian, zrezygnowali: Rubacha Jan i Brzęk Aleksander. Skład komitetu został uzupełniony o następujące osoby: Trepa Wojciech i Stanuszek Gustaw.

1988r.

Rozpoczęcie prac przy budowie Domu Strażaka. Prace ziemne oraz przywóz żwiru na wykonanie fundamentów wykonano w czynie społecznym.

1.09.1990r.

Powrót nauczania religii do szkół.

18.04.1991 r.

Powstaje Społeczna Rada Szkoły w skład której weszli: Dyrektor szkoły-Teresa Fulara; przedstawiciele wsi: Jan Żółty, Gustaw Stanuszek, Henryk Jabłoński, Wojciech Trepa; przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego- Emilia Wiśniowska, Kazimiera Rabijasz, Danuta Gnela, Kazimiera Brodowska; przedstawiciele grona pedagogicznego : Zbigniew Stanuszek, Celina Hebda.

2.02.1992r.

Proboszczem parafii zostaje ks.Henryk Franczyk

maj 1992r.

Powstaje utwardzone małe  boisko szkolne.

1993r.

Otwarcie sieci gazowej we wsi. Udział dyrekcji szkoły i młodzieży w uroczystości zapalenia znicza.

Prace wykończeniowe przy Domu Strażaka


1994r.

Położenie nowej elewacji na budynku szkoły.

26.06.1994r.
Uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku Domu Strażaka w Lewniowej.


styczeń 1995r.
Na zebraniu wiejskim zapada decyzja o zakupie gruntu pod budowę nowej szkoły i stadionu sportowego.

Fragment artykułu Pana Wojciecha Rzepy- ówczesnego Wójta Gminy Gnojnik.

"...Decyzja o podjęciu budowy zapadła w II kadencji samorządu Gminy Gnojnik tj.w latach 1994-1998, gdy Wójtem Gminy był Wojciech Rzepa, a Przewodniczącym Rady Gminy Ryszard Machał. Decyzja była konsekwencją starań mieszkańców miejscowości Lewniowa oraz ówczesnej Dyrektor Szkoły Teresy Fulara, która została również Przewodniczącą Społecznego Komitetu Budowy Szkoły. Inwestycję – budowę szkoły rozpoczęto od starań o pozyskanie terenu pod lokalizację budowy, z uwagi na jednoznaczną uchwałę zebrania wiejskiego, że będzie to budowa zupełnie nowej szkoły, a nie rozbudowa istniejącej. Po wielu zabiegach i negocjacjach zdecydowano zakupić działkę Nr 151/1 o pow. 1.02 ha od Mariana Migdy. Jest to teren obejmujący obecne  budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz stadionem  sportowym, Akt notarialny nabycia gruntu został podpisany w dniu 17.05.1995 r. Zakupiona działka nie miała jednak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej za wyjątkiem drogi koło Domu Strażaka.  Dlatego też podjęto rozmowy z właścicielem sąsiedniego gruntu Bogdanem Kornasiem o sprzedanie terenu pod drogę. W wyniku tego zakupiono działkę Nr 154/1 o pow. 0.03 ha stanowiącą obecnie  drogę dojazdową i parking...."

2 grudnia 1995r.

Z inicjatywy radnego wsi Jana Żółtego i nauczyciela wychowania  fizycznego Zbigniewa Stanuszka powstaje Komitet Założycielski Ludowego Klubu Sportowego w Lewniowej.

1996 r.
W budżecie Gminy Gnojnik na 1996r. po raz pierwszy pojawia się pozycja pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Lewniowej”. Umożliwiło to rozpisanie przetargu na opracowanie dokumentacji. Przetarg odbył się dnia 12.07.1996r. i zakończył się zawarciem umowy z Krakowskim Biurem Projektowo – Badawczym Budownictwa Przemysłowego reprezentowanym przez architekta Lesława Maneckiego. Dokumentacja obejmowała  całościową budowę szkoły wraz z salą gimnastyczną.
W tym roku tworzy się  także drużyna piłki nożnej, która  pierwsze treningi odbywa na łąkach, a mecze towarzyskie na stadionie  w Gnojniku.

14.02.1997r.
Społeczna Rada Szkoły przekształciła się w Społeczny Komitet Budowy Szkoły Podstawowej  w Lewniowej. W skład tego komitetu weszli: przewodnicząca-Teresa Fulara; z-pcy- Mieczysław Ząbkowski, Stanisław Gnylasekretarz-Celina Hebda; skarbnik- Helena Odroń.

Członkowie: Zbigniew Stanuszek, Gustaw Stanuszek, Wojciech Rzepa, Jan Żółty, Wojciech Trepa.

Osoby wspomagające Komitet podczas prac wstępnych: Władysława Toroń, Bogumiła Sacha, Anna Lis, Krystyna Marecik, Barbara Cieśla, Stanisław Pajor, Józef Gawlik, Józef Kornaś, Józef Zelek,, Krzysztof Adamik, Kazimierz Żółty, Halina  Jaje , Adam Gnela.

1997r.
Rozpoczęcie budowy nowej szkoły. Mieszkańcy wsi w czynie społecznym wykonują wykopy pod fundamenty szkoły i sali gimnastycznej. 

-    Decyzja na budowę Nr RBN-G-7351/1/97 z dnia 3.06.1997r. wydana przez Urząd Rejonowy umożliwiła rozpoczęcie robót.

-   Zrealizowano prace niwelacyjne, zdjęcie humusu oraz wytyczenie geodezyjne budowy.

-   Wykonane zostały przez mieszkańców wsi wykopy pod fundamenty, wartość czynu około 50 tyś. zł.

-   Budowę fundamentów wykonała firma BUDOMAT z Brzeska- właściciel Janusz Nalepa.

13.04.1997r.
Pierwsze Walne zebranie członków Ludowego Klubu Sportowego w Lewniowej.

8.07.1997r.
Ludowy Klub Sportowy w Lewniowej posiada osobowość prawną. Drużyna piłkarska pod wodzą Zbigniewa Stanuszka rozpoczyna w październiku pierwsze oficjalne mecze w klasie B Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku.

15.11.1997r.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową szkołę.

1998 r.
Budowa szkoły jest realizowana na etapie ścian parteru i I stropu – wykonawcą robót jest firma BUDOMAT z Brzeska.

Rozpoczęcie III kadencji samorządu Gminy Gnojnik 1998 – 2002. Wójtem Gminy zostaje Józef Seremak, a Przewodniczącym Rady Gminy Stanisław Gnyla

23.08.1998r.
Otwarcie stadionu sportowego.

1.09. 1999r.
Reforma ustroju szkolnego. Obowiązkowa 8-letnia szkoła podstawowa przekształca się w obowiązkową 6-letnią szkołę podstawową i 3-letnie gimnazjum. W planie nauczania wprowadzona została obowiązkowa   nauka języka angielskiego. Do   sekretariatu szkoły  zakupiono  pierwszy  komputer.

2000r.
W związku z wejściem nowej reformy szkolnictwa budowa nowej szkoły została wstrzymana.

Fragment protokołu z zebrania Społecznego Komitetu Budowy Szkoły odbytego w dniu 23.03.2000r.

„…..Na posiedzeniu obecnych 18 członków Komitetu wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu oraz zaproszony sołtys wsi Henryk Niedziocha.Tematem posiedzenia było podjecie decyzji w sprawie: dalsza budowa rozpoczętej szkoły w niezmienionym projekcie, czy remont obecnej?.....”.

„….Następnie Pan Wojciech Rzepa przypomniał, że społeczność wiejska na zebraniu w 1995r. z udziałem rekordowej liczby 128 osób opowiedziała się w głosowaniu za budową nowej szkoły i my nie możemy tego zmienić.Wówczas przybył na zebranie Wójt gminy Gnojnik Stanisław Seremak. Przedstawił plan inwestycji w gminie na 2000r. i podział środków.

Przedstawił zebranym kosztorys budowanej szkoły:

- do tej pory budowa pochłonęła 362.000 zł.

- na ten rok na wybudowanie ścian drugiej kondygnacji potrzeba ok. 101.000 zł.

- na strop i klatkę schodową ok. 102.800 zł.

W budżecie gminy na tę inwestycję przewidziano kwotę tylko 130 tys. zł

Analizując ilość dzieci, które w najbliższych rocznikach będą kontynuować obowiązek szkolny w naszej wsi poddał pod rozwagę propozycję zmniejszenia nowo budowanej szkoły.Na to Pan Józef Gawlik stwierdził, że zmiana projektu pociągnie za sobą nowe koszty. Z kolei Pan Wojciech Trepa zwrócił uwagę, że Rada Gminy podejmuje nowe inwestycje, a te już rozpoczęte nie są kontynuowane. Pani Halina Odroń przypomniała, że społeczność naszej wsi bardzo dużo wykonała w czynie społecznym, zatem tym bardziej należy nam się pomoc ze strony władz gminy. Pan Jan Żółty stwierdził, że w tej sytuacji nie warto przeznaczać już żadnych funduszy na remont starej szkoły, lecz przewidziany na ten cel fundusz przeznaczyć na budowę nowej szkoły.Następnie Pan Wojciech Rzepa zaproponował, aby wypracować uchwałę, w której wnioskujemy do zarządu gminy, aby kontynuować inwestycję w niezmienionym projekcie.Z kolei wójt J. Seremak stwierdził, że zaproponował tę debatę w tym celu, aby na przyszłość nikt nam nie zarzucił, że mogliśmy dokonać zmian w projekcie i nie uczyniliśmy tego. Przyjmuje nasze argumenty, ale obawia się czy w przyszłości szkołę tę da się utrzymać.Pan Mieczysław Ząbkowski zwrócił uwagę na to, ze budowa nie jest należycie zabezpieczona na dzień dzisiejszy m.in. sterczą wystające druty zbrojeniowe. Wójt obiecał dopilnować tej sprawy.Na zakończenie przew. Stanisław Gnyla poddał pod głosowanie następujące wnioski:

 1. Pieniądze przeznaczone na remont starej szkoły przeznaczyć na konto budowy nowej szkoły.
 2. Budowę kontynuować zgodnie z projektem

Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.........”

28.05.2000r.
Święcenia kapłańskie przyjmuje nasz rodak ks.Ryszard Nowak


Pierwsze błogosławieństwo parafian z rąk księdza Prymicjanta.

luty 2001r.
Protokół nr 7/2001 z posiedzenia Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej  w Lewniowej  odbytego dnia 13 lutego 2001 roku

 Na posiedzeniu obecnych 16 członków Komitetu wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście: sołtys wsi Lewniowa Henryk Niedziocha   i inspektor nadzoru budowlanego Pan Makowiec.Tematem posiedzenia było podjęcie decyzji w sprawie: dalsza budowa rozpoczętej szkoły w niezmienionym projekcie czy, w ramach oszczędności, zmiana projektu   i zmniejszenie budynku?Pani dyrektor Teresa Fulara zwróciła się do Pana inspektora z prośbą, aby wypowiedział się jako fachowiec w tej sprawie.Pan inspektor stwierdził, że zmiana projektu w obecnym stadium budowy jest całkowicie niecelowa i nie przyniesie wymiernych oszczędności finansowych. Gdyby zrezygnować z poddasza konieczna byłaby zmiana projektu, a co za tym idzie, kolejne koszty, które być może pochłonęłyby zaoszczędzone w ten sposób pieniądze. Radził, aby zrealizować docelowa budowę w surowym stanie, a oszczędności można stworzyć obecnie jedynie na rezygnacji z budowy ścianek działowych poddasza.Pan Zbigniew Stanuszek zwrócił się z pytaniem o oszacowanie kosztów ukończenia budowy w surowym stanie oraz oszacowanie możliwych oszczędności.Pan inspektor orientacyjnie określił koszt ukończenia budowy na około 350 – 400 tyś. złotych,    a możliwe oszczędności na rezygnacji ze ścianek działowych poddasza, to około  60 tyś.zł.. Aby można było szczegółowo określić te kwoty trzeba przede wszystkim zaktualizować kosztorys.Pan Stanisław Gnyla poinformował zebranych, że w związku z tym, iż w budżecie gminy na ten rok nie przyznano na budowę naszej szkoły żadnych funduszy, Zarząd Gminy rozważa możliwość zaciągnięcia kredytu. W odpowiedzi na to Pan Wojciech Rzepa stwierdził, że pożyczkę trzeba było wpisać w budżet i owa powinna być już wpisana.Z kolei Pan Ząbkowski zapytał o stan zaawansowania budowy na dzień dzisiejszy. Pan inspektor Makowiec  określił stan zaawansowania budowy na około  30 – 35%.Następnie Pan Józef Gawlik zaproponował, aby Komitet zajął stanowisko  w omawianej sprawie. Członkowie Komitetu poprzez głosowanie, jednogłośnie opowiedzieli się, za utrzymaniem architektury i funkcjonalności budynku bez zmian.Uwzględniając powyższe stanowisko Komitetu wypracowano uchwałę, którą przekazano do Zarządu Gminy w Gnojniku......"

2001r.
Dotychczasowa Dyrektor Szkoły i przewodnicząca Społecznego Komitetu Budowy Szkoły- Teresa Fulara po 24 latach pełnienia tej funkcji przechodzi na emeryturę.

Funkcję dyrektora i przewodniczącego Komitetu Budowy Szkoły obejmuje - Zbigniew Stanuszek

II półrocze2001r.
Wykonywane są ściany i strop na  poddaszu oraz  więźba dachowa i pokrycie.Wykonawcą robót jest  Firma   ERGBUD z Brzeska.  Właściciel firmy - Krzysztof Żak.

20.07.2001r.
Wybór nowego Zarządu Ludowego Klubu Sportowego" Lewniowianka" w Lewniowej.

1.09.2001r.
Pierwsze lekcje informatyki w  klasie VI przy trzech komputerach.

2002 r.
Rozpoczyna się IV kadencja samorządu Gminy Gnojnik 2002-2006. Wójtem Gminy Gnojnik wybrany po raz pierwszy w wyborach bezpośrednich zostaje Wojciech Rzepa,  a Przewodniczącym Rady  Gminy -Ryszard Machał
.Na budowie szkoły montowane są okna i drzwi wejściowe. Inwestycję realizuje Firma PLASTBUD
z Bochni.

2003 r.
Na budowie szkoły rozpoczynają się prace wykończeniowe.Projekt budowlany parteru zostaje zmodyfikowany.Wydzielona zostaje część przedszkolna z pełnym węzłem żywieniowym.Opracowano projekt przyłącza elektrycznego oraz wykonano przyłącz ziemny.Zawarto umowę z Firmą ŁAD-BUD z Tarnowa  (właściciel firmy-  Edward Chrupek) na realizację robót wykończeniowych wewnętrznych tj.: instalacji elektrycznej, instalacji wod.-kan., instalacji c.o., instalacji gazowej, całość parapetów, ościeżnic oraz tynków, a na zewnątrz: docieplenie i elewacja oraz zadaszenia wokół budynku.

11.12.2003 r.
Zakupiono od Czesława Kuzy działkę Nr 153 o pow. 0.22 ha ( dzisiejszy plac zabaw dla dzieci przedszkolnych) stanowiącą uzupełnienie terenu niezbędnego do działalności szkoły.

2004 r.
Trwają prace wykończeniowe budynku szkoły. Po nabyciu gruntu od Czesława Kuzy opracowywano dodatkową dokumentację na  zagospodarowanie otoczenia szkoły z częścią kosztorysową. Opracowano także projekt przyłącza gazowego oraz wykonano przyłącz.Zawarto umowę z Firmą STANBUD z Brzeska( właściciel- Stanisław Pięta) na prace wykończeniowe wewnętrzne: położenie fliz i terakoty w korytarzach, łazienkach, kuchni, parkietów w salach i pracowniach, malowanie ścian i sufitów, montaż kotłowni gazowej i grzejników oraz wykonanie wszelkiego typu instalacji wewnętrznych. Umowa obejmowała również roboty zewnętrzne tj. drogi, place, chodniki, opaski wokół budynku, instalacja kanalizacyjna ze zbiornikami 16 m, kanalizacja burzowa, budowa śmietnika, ogrodzenia, montaż bram i balustrad.Ponadto zakupiono pierwsze wyposażenie szkoły dostarczone przez Firmę AKMA z Niedomic.

Inspektorem nadzoru na inwestycji od  1998r. do końca budowy był Andrzej Makowiec.  Za postęp prac odpowiadał ze strony inwestora Stanisław Kowalczyk, najpierw jako Inspektor ds. inwestycji, a później jako z-ca Wójta.Wartość ogólna inwestycji do kwota około 2,3 mln zł.


Zegar ufundowany ze środków Społecznego Komitetu Budowy Szkoły.

08/09.2004r.
Wielka przeprowadzka. Społeczność szkolna  przewozi sprzęt ze starej do nowej  szkoły.

16.10.2004r.
Uroczyste oddanie budynku szkoły do użytkowania.

Zobacz więcej: Menu główne - Archiwum-Rok szkolny 2004/2005

28.11.2004r.

Zarząd LKS " Lewniowianka" w Lewniowej w składzie : Jan Żółty, Zbigniew Stanuszek, Mieczysław Ząbkowski , Andrzej Zelek,Franciszek Odroń; sołtys wsi- Henryk Niedziocha oraz Rada Sołecka podejmują decyzję o zakupie gruntu pod rozbudowę stadionu.

14.09.2005r.
Powstaje grupa inicjatywna zagospodarowania centrum wsi Lewniowa.

20.05.2006r.
Święcenia kapłańskie przyjmuje nasz drugi rodak ks. Mirosław Rabijasz.


2007r.
Najlepszy sezon od 9 lat LKS w Lewniowej


Drużyna piłkarska LKS "w Lewniowej pod okiem trenera Zbigniew Stanuszka oraz prezesa klubu Jana Żółtego odnosi największe sukcesy. W przedostatniej kolejce sezonu  traci jednak szanse na wejście do klasy A i ostatecznie zajmuje  V miejsce w swojej grupie.

Zobacz tabele!

W czerwcu 2007r. po X- letniej działalności klubu z uwagi na rozpoczynające się prace modernizacji stadionu, zarząd klubu podejmuje decyzję o zawieszeniu drużyny w dalszych rozgrywkach.

1.09.2008r.

Powstaje Publiczne Przedszkole w Lewniowej.

Zobacz więcej: Przedszkole-Archiwum-Rok szkolny 2009/2010

1.06.2010r.

Uroczyste nadanie Publicznej Szkole Podstawowej w Lewniowej imienia ks.Jana Twardowskiego.

Zobacz więcej: Menu główne-Patron

8.08.2010r.
Pożegnanie  odchodzącego na emeryturę ks.Henryka Franczyka.


15.08.2010r.
Administratorem parafii zostaje ks. Bogusław Soleński.

2.10.2010r.
Oddanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego-  pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z kompletnym ogrodzeniem. Przy obiekcie powstały trybuny z miejscami siedzącymi. Doprowadzono też instalację elektryczną. Z myślą o dzieciach przedszkolnych uzupełniono wyposażenie placu zabaw.

21.08.2011r.
Obowiązki proboszcza parafii obejmuje ks. Józef Bąk.

25.09.2011r.
Uroczystość 30-lecia istnienia  scholi parafialnej.

12.2012r.

Po 15-letniej przerwie od zalania fundamentów,  rozpoczyna się  budowa sali gimnastycznej.

18.11.2013r.

Oddanie sali gimnastycznej do użytku  ( czytaj więcej: Menu główne- Sport str.4 )

11.08.2014r.

Pożegnanie ks.Józefa Bąka, który po trzyletniej posłudze w naszej parafii  decyzją Księdza Biskupa  powołany został na stanowisko proboszcza  parafii w Brunarach.Nowym proboszczem parafii  został ks. Marek Gał.

9.08.2015r.

Obchody Jubileuszu 800-lecia wsi Lewniowa.

1.09.2015r.
W Lewniowej powstaje GIMNAZJUM. Po 16 latach od reformy szkolnictwa, nasi absolwenci klasy VI rozpoczynają naukę w I klasie gimnazjum.  Zespół Szkolno-Przedszkolny przekształca się w Zespół Szkół i Przedszkola.

28.05.2017r.

Parafia Lewniowa ma kolejnego kapłana.

W liturgiczną uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, wspólnota parafialna w Lewniowej świętowała prymicje ks. Adama Cieśli, który dzień wcześniej w tarnowskiej katedrze przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Andrzeja Jeża- Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej.

1.09.2017r.
Kolejna reforma w szkolnictwie. Prawo Oświatowe zmienia ustrój szkolny w Polsce, w tym strukturę szkół.
W miejsce 6-letnich szkół podstawowych wprowadzono szkoły 8-letnie, w miejsce 3-letnich liceów ogólnokształcących - 4-letnie licea, w miejsce 4-letnich techników - 5-letnie technika, a w miejsce zasadniczych szkół zawodowych - szkoły branżowe. Gimnazja przestaną funkcjonować 1.09.2019r.

23.06.2018r.
Obchody 85- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewniowej.

12.03.2020r.
Po raz pierwszy w historii szkoły, z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce i na świecie koronawirusa zawieszono zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Do końca roku szkolnego lekcje prowadzone były w trybie pracy zdalnej.

9.11.2021r.
Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I - III.

18.01.2021r.
Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

11.09.2022r. 
Uroczystość poświęcenia nowego samochodu pożarniczego jednostki OSP w Lewniowej .Nowy pojazd zastąpi dotychczasowy wóz bojowy, który służył  strażakom od 1996 roku.

Opracował: Zbigniew Stanuszek