Podręczniki na rok szkolny 2016/17

Typ szkoły

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

 

 

Klasa I

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

„Nasz  Elementarz” – podręcznik rządowy
Elementarz XXI wieku”. Zestaw rekomendowany .Materiały edukacyjne

MEN

Nowa Era

 

Religia

 „Jesteśmy rodziną Pana Jezusa”

Gaudium

AZ-11-01/10-LU-1/12

Język angielski

English  Adventure 1 – Tessa Lochowski, Cristiana Bruni  Zeszyt ćwiczeń 

PEARSON

680/1/2014/2014

Klasa II

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

„Nasza szkoła  – podręcznik cz. 1 - 4
„Nasza szkoła – podręcznik  matematyka cz. 1 - 4
Nasze ćwiczenia  część 1 - 4

 MEN

Nowa Era

 

Religia

„Kochamy  Pana Jezusa“  -  red. ks. Piotr Goliszek

Gaudium

AZ-12-01/10-LU-3/13

Język angielski

English  Adventure 2 - Viv Lambert Anne  Worrall   
Zeszyt ćwiczeń   

PEARSON

680/2/2015

Klasa

 III

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

„Nasza szkoła  –  cz. 1 - 4
„Nasza szkoła – podręcznik  matematyka cz. 1 - 4
Ćwiczenia z pomysłem  część 1 – 4
Ćwiczenia z pomysłem do matematyki  część 1 - 4

MEN

WSiP

 

Religia

„Jezus przychodzi do nas we Mszy Świętej” –
Red. E. Osewska, J. Stala

Biblos

AZ-13-01/10-TA-1/13

Język angielski

English  Adventure 3 - podręcznik Viv Lambert Tessa Lachowski,  Anne  Worrall  Zeszyt ćwiczeń   

PEARSON

680/3/2015

 

  PSP

Zajęcia edukacyjne

                                           Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

 

 

 

 

 

Klasa
 IV

 

 

Język polski

„Słowa na start” -  Marlena Derlukiewicz  cz. I,  cz. II D. Chwastniewska,
D. Różek, A. Gorzałczyńska
Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

338/1/2011/ 2015
338/2/2011/ 2015

Historia      
i społeczeństwo 

„My i historia”- Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk – Fertsch
Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Szkolne PWN/Nowa Era

369/1/2011/2015

Matematyka

„Matematyka z  plusem 4”- M. Dobrowolska,
 M. Jucewicz,  P. ZarzyckiZeszyty ćwiczeń (GWO): „Liczby naturalne”, „Geometria”,

GWO

340/1/2015/z1

Przyroda

„Tajemnice przyrody” -  M. Marko-Worłowska,F. Szlajfer, J. Stawarz
Zeszyt ćwiczeń  - J.Golanko, U. Moździerz  

Nowa Era

399/1/2011/2014

Muzyka

I gra muzyka – M. Gromek, G.Kilbach            

Nowa Era

569/2012

Plastyka

„Do dzieła”  -  J.Lukas, K.Onak         

Nowa Era

326/1/2011/2015

Zajęcia techniczne

Jak to działa? - Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2010/2014

Język angielski

World Explorer 1– Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik – Jadacka
Ćwiczenia

Nowa Era

497/1/2012/2015

Zajęcia komput.

Lubię to! -Michał Kęska

Nowa Era

729/1/2015

Religia

"Jestem chrześcijaninem"- Red. Ks. Marian Zając Podręcznik i karty pracy do religii.

Gaudium

AZ-21-01/10-LU-1/12

         

 

 PSP

Zajęcia edukacyjne

                                            Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa  V

 

 

Język polski

„Słowa na start” - Marlena Derlukiewicz  cz. I,  cz II

 A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz               

Zeszyt ćwiczeń

 

Nowa Era

 

338/4/2013/ 2015

338/3/2013/2015

Historia

 „My i historia”- Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk - Fertsch

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Szkolne PWN/Nowa Era

369/2/2012/2015

Matematyka

 

„Matematyka z plusem 5”-    

  1. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki
Zeszyty ćwiczeń „Liczby naturalne i ułamki zwykłe” , „Geometria” , „Ułamki dziesiętne i liczby całkowite”
 GWO  773/2/2016

Przyroda

 

„Tajemnice przyrody” -  J. Ślósarczyk F. Szlajfer,

Zeszyt ćwiczeń   J.Golanko, U. Moździerz

  Atlas  „Świat wokół nas” (kontynuacja)
 Nowa Era  399/2/2013/2015

Muzyka

„I gra muzyka” M. Gromek, G. Kilbach

Podręcznik od kl. IV do VI (kontynuacja)
 Nowa Era  569/2012

Plastyka

„Do dzieła” –  J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

326/2/2011/2015

Zajęcia techniczne

Jak to działa?- Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2/2010/2015

Język angielski

World  Explorer 2 - Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik – Jadacka
Ćwiczenia

Nowa Era

497/2/2013

Zajęcia komputerowe

Lubię to!- Michał Kęska

Nowa Era

729/2/2016

Religia

„Wierzę w Boga”- podręcznik + karty pracy Red. ks. Marian Zając

Gaudium

AZ-22-01/10-LU-2/13

 

 PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa

   VI

 

 

Język polski

„Słowa na start” (literatura) - M.Derlukiewicz
„Słowa na start” (gramatyka) cz. I i II – A. Wojciechowska,
                                A. Marcinkiewicz

Nowa Era

338/5/2014

338/6/2014

Historia

„My i historia”-Bogumiła Olszewska,Wiesława Surdyk – Fertsch
Zeszyt ćwiczeń, Atlas historyczny

Wydawnictwo Szkolne PWN/Nowa Era

369/3/2013

Matematyka

„Matematyka z plusem 6” - M.Dobrowolska,
 M. Jucewicz, P.Zarzycki, M.Karpiński.
Zeszyty ćwiczeń:  „Liczby i wyrażenia algebraiczne” cz. I i II, Geometria

GWO

340/3/2014

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Podręcznik J. Stawarz F.Szlajfer
Ćwiczenia cz. I - D. Marszał, M. Mochnacz

Ćwiczenia cz. II-D. Marszał, M. Marko-Worłowska

Atlas  „Świat przyrody” (kontynuacja)

Nowa Era

399/3/2014

Muzyka

„I gra muzyka” -M. Gromek, G. Kilbach
Podręcznik od kl. IV do VI (kontynuacja)

Nowa Era

569/2012

Plastyka

„Do dzieła” J. Lukas, K. Onak - kl. IV do VI (kontynuacja)

Nowa Era

326/2011

Zajęcia techniczne

Jak to działa? -podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4–6 szkoły podstawowej- Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2010

Język  angielski

„Go International 3 ” Podręcznik   z ćwiczeniami -M.Tulip, C.Bianchi, B. Ściborowska

PWN

 

386/3/2014

Zajęcia komputerowe        

„Lekcje z komputerem”- W. Jochemczyk, I.Krajewska-Krans  (podręcznik do klasy VI)

WSiP

453/3/2014

Religia

„Wierzę w Kościół” - Red. Ks. M. Zając. Podręcznik i karty pracy 

Gaudium

AZ-23-01/10-LU-3/14

Publiczne Gimnazjum w Lewniowej

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego

na rok szkolny 2016/2017

  PG

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa  I

 

 

 

Język polski

Słowa na czasie 1 –  Małgorzata Chmiel, Piotr Doroszewski
Kształcenie językowe 1- zeszyt ćwiczeń- J. Kuchta

Nowa Era

95/1,2/2015/z1

Język angielski

Smart Time 1 -  Wirginia Evans, Jenny Dooley
Zeszyt ćwiczeń

Express Publishing

647/1/2013/2015

Język niemiecki

Das ist Deutsch! Kompakt - Część 1

Zeszyt ćwiczeń: Das ist Deutsch! Kompakt.  Część 1- Jolanta Kamińka

Nowa Era Spółka z o.o.

341/1/2011

Historia

„Historia ” – Lech Trzcionkowski,Leszek Wojciechowski
Zeszyt ćwiczeń
Atlas-
„Od starożytności do współczesności”

Wydawnictwo Szkolne PWN/Nowa Era

129/1/2013/z1

Matematyka

„Matematyka z plusem 1”- praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej
Ćwiczenia podstawowe - J. Lech

GWO

168/1/2015/z1

Geografia

Planeta Nowa 1 -  Roman Malarz
Zeszyt ćwiczeń : Planeta Nowa 1- zeszyt ćwiczeń- Ewa Ćwiklińska. Justyna Knopik, Kamila Skomoroko

Nowa Era

7/1/2009/2015

Fizyka

Spotkania z fizyką -Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska, cz.1 (przekazywany)
Zeszyt ćwiczeń- cz.1 (nowe)

Nowa Era

93/1/2009/2015

Biologia

Puls życia 1 – Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas 
Zeszyt ćwiczeń cz.1

Nowa Era

58/1/2009/2015

Chemia

Chemia Nowej Ery 1-  Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin  Zeszyt ćwiczeń- cz.1

Nowa Era

49/1/2009/2014

Informatyka

Informatyka w ćwiczeniach – Bożena Kwaśny, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun

PWN

Nowa Era

114/2009/2015

 

Plastyka

„Sztuka tworzenia” – Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

725/2014

 

Muzyka

„Gra muzyka”  -J.Oleszkowicz

Nowa Era

20/2009/2015

 

Religia

Spotykam Twoje Słowo + karty pracy -  Red. Ks. M. Zając

Gaudium

AZ-31-01/10-LU-1/12

 

  PG

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa II

 

 

 

Język polski

Słowa na czasie 2 – Małgorzata Chmiel, Piotr Doroszewski, Wilga Herman, Zofia Pomirska
Kształcenie językowe 2 – zeszyt ćwiczeń- Joanna Kuchta, Małgorzata Ginter, Joanna Kościerzyńska

Nowa Era

96/3,4/2016z1

Język angielski

Smart Time 2-  Virginia Evans, Jenny Dooley
Zeszyt Ćwiczeń

Express Publishing

647/2/2013/2015

Język niemiecki

Das ist Deutsch! KOMPAKT-  Część 2
Zeszyt ćwiczeń-Das ist Deutsch! Kompakt-  Część 2-Jolanta Kamińska

Nowa Era Spółka z o.o.

341/2/2012

 

Historia

 „Historia”- Jacek Chachaj, Janusz Drob, Leszek Wojciechowski + Zeszyt ćwiczeń
Atlas historyczny
 „Od starożytności do współczes.”

Wydawnictwo Szkolne PWN

129/1/2013/z1

 Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 2”- praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej
Ćwiczenia -M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński

GWO

168/2/2015/z1

Geografia

„Planeta Nowa 2”-  Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz
Zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 2” - M. Kucharska

Nowa

Era

7/2/2009/2015

Fizyka

Spotkania z fizyką - Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska, cz.3 (cz. 2 uczniowie już mają) 
Zeszyt ćwiczeń cz.3

Nowa

Era

93/3/2010/2015

Biologia

Puls życia 2 –  Małgorzata Jefimow, 
Zeszyt ćwiczeń- Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec

Nowa

Era

58/2/2009/2015

Chemia

Chemia Nowej Ery 2 –  Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin,
Zeszyt ćwiczeń -Chemia Nowej Ery 2 –Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Nowa

Era

49/2/2009/2015

 

Wiedza o społeczeństwie

,Dziś i jutro"- Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski 

Nowa Era

77/1/2009/2015

 

Zajęcia techniczne

Technika w praktyce- podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych   dla klas 1-3 gimnazjum.
Zajęcia żywieniowe-Katarzyna Wilczek, Ewa Uljasz

Nowa

Era

196/3/2009

 

Religia

Z Tobą idę przez życie”  red. ks. Paw-eł Mąkosa  podręcznik +karty pracy

Gaudium

AZ-32-01/10-LU-1/13

Zestaw podręczników przeznaczonych do grup przedszkolnych na rok szkolny 2016/17

 

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Oddział zerowy

      Pakiet „KOLOROWY START 5 i 6 -latka” -  Autor:  Wiesława Żaba - Żabińska

       Pakiet obejmuje:

-         Karty pracy 1-4

-         Książka

-         Wyprawka plastyczna,

-         Diagnoza gotowości szkolnej

-         Zeszyty dodatkowe do wyboru:

               dla 5-latka : Zeszyty przygotowujące do czytania, pisania liczenia

               dla 6-latka: Zeszyty do nauki czytania, pisania, liczenia

  • Język angielski; „KOLOROWY START 5 i 6 –latka. Start with Fluffly ”.
  • Religia: 
    Zeszyt ćwiczeń „Spotkanie dzieci Bożych”. Podręcznik do religii dla dziecka pięcioletniego. – Autor: J.Snopek, D.Kurpiński

 

 

 

MAC Edukacja

 

 

 

MAC Edukacja

 Jedność - Kielce

 

Oddział  przedszkolny

 

Dzieci 5-letnie:

  • PAKIET „Kolorowy Start – PIĘCIOLATEK  I SZEŚCIOLATEK”- autor:  Wiesława Żaba-Żabińska
  • Zeszyty dodatkowe dla PIĘCIOLATKA: „Przygotowanie do czytania”, „Przygotowanie  do liczenia”, „Przygotowanie do pisania” autor:  Wiesława Żaba-Żabińska

Dzieci 3 i 4 –letnie:

     PAKIET „Kolorowy Start – CZTEROLATEK” - autor:  Wiesława Żaba-Żabińska

Religia: „Świat dziecka Bożego”. Podręcznik do religii dla dziecka czteroletniego – autorzy: Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński, Wyd. Jedność – Kielce

 

 

 

MAC Edukacja

Jedność - Kielce