Szkolny zestaw podręcznków 2018/2019

                                                                                                          

Szkolny zestaw podręczników i materiałów  ćwiczeniowych przeznaczonych
do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2018/2019

 

 

Typ szkoły
PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa
I

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni przyjaciele 1” – podręcznik  -4 części
Karty ćwiczeń- 4 części, autor: Kinga Preibisz- Wala, Ewa Schumache, Irena Zarzycka
„Szkolni przyjaciele 1” Podręcznik do matematyki-  2 części,   autor: Jadwiga Hanisz
Matematyka 1. Karty ćwiczeń- 2 części,autor: Aniela Chankowska, Kamila
Łyczek

WSiP

813/1/2017

 

813/2/2017

Religia

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa - red. ks. Piotr Goliszek

Gaudium

AZ-11-01/10-LU-1/12

Język angielski

New English Adventure 1 – książka i karty ćwiczeń

PEARSON

819/1/2017

Klasa II

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele 1” – podręcznik  -4 części

Karty ćwiczeń- 4 części,  autor: Kinga Preibisz- Wala, Ewa Schumache, Irena Zarzycka

 „Szkolni przyjaciele 1” Podręcznik do matematyki- 2 części,   autor: Jadwiga Hanisz
Matematyka 1. Karty ćwiczeń- 2 części,
autor: Aniela Chankowska, Kamila Łyczek

 

 

 

WSiP

813/1/2017

 

813/2/2017

Religia

Kochamy Pana Jezusa - red. ks. Piotr Goliszek

Gaudium

AZ-12-01/10-LU-3/13

Język angielski

English  Adventure 2 - Viv Lambert Anne  Worrall   Zeszyt ćwiczeń   

PEARSON

819/2/2018

Klasa
  III

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

Nasza szkoła  – podręcznik cz. 1 - 4
Nasza szkoła – podręcznik  matematyka cz. 1 - 4
Nasze ćwiczenia - matematyka część 1 – 4

MEN
MEN
Nowa Era
Nowa Era

2016

Religia

 Przyjmujemy Pana Jezusa - red. ks. Piotr Goliszek

Gaudium

AZ-13-01/10-LU-4/14

Język angielski

English  Adventure 3 - podręcznik Viv Lambert Tessa Lachowski,  Anne  Worrall .  Zeszyt ćwiczeń   

PEARSON

680/3/2015

 

  PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa IV

 

 

Język polski

„NOWE  Słowa na start” - Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz  - Podręcznik  dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Zeszyt ćwiczeń- Anna Klimowicz, Joanna Ginter Krystyna Brząkalik

 Nowa Era

 

907/1/2017

 

Historia  

„Wczoraj i dziś” – podręcznik
Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch,,                                        Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2017

Matematyka

Matematyka z  plusem 4”- M. Dobrowolska,
 M. Jucewicz, M. Karpiński,  P. Zarzycki
Zeszyty ćwiczeń Matematyka z  plusem 4”-  wersja B: „Liczby naturalne”, „Geometria”,

GWO

780/1/2017

Przyroda

„Tajemnice przyrody” -  M. Marko-Worłowska,
 F. Szlajfer, J. Stawarz
Zeszyt ćwiczeń  - J.Golanko, U. Moździerz  

Nowa Era

863/2017

Muzyka

„Lekcja muzyki” Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

Plastyka

Do dzieła!” Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak 

Nowa Era

903/1/2017

Technika

Jak to działa? - Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

Język angielski

 „Junior Explorer”- podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

837/1/2017

Informatyka

Lubię to! -Michał Kęska

Nowa Era

847/1/2017

Religia

"Jestem chrześcijaninem"- red. Ks. Marian Zając Podręcznik i karty pracy do religii.

Gaudium

AZ-21-01/10-LU-1/12

 

 PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa     V

 

 

Język polski

„NOWE Słowa na start” - Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz  - Podręcznik  dla klasy piątej szkoły podstawowej
Zeszyt ćwiczeń- Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter

 

Nowa Era

907/2/2018

Historia

„Wczoraj i dziś” –  Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

 877/2/2018

Matematyka

„Matematyka z plusem 5”-    M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki
Zeszyty ćwiczeń „Matematyka z  plusem 5”-wersja C

GWO

780/2/2018

Biologia

 „Puls Życia” -Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej – Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

399/2/2013/2015

Geografia

„Planeta Nowa” podręcznik - F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Molarz
Zeszyt ćwiczeń – K. Skomoroko

Nowa Era

906/1/2018

Muzyka

„Lekcja muzyki” Podręcznik  dla klasy piątej szkoły podstawowej
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik  dla klasy piątej szkoły podstawowej
Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/2/2018

Technika

Jak to działa?- Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

Język angielski

„ Junior Explorer 2” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

837/2/2018

Informatyka

Lubię to!- Michał Kęska

Nowa Era

847/2/2018

Religia

„Wierzę w Boga”- red. ks. Waldemar Janiga.

 Podręcznik i karty pracy

Gaudium

AZ-22-01/10-LU2/13

 

 

 PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa VI

 

 

Język polski

 „Słowa na start” –Marlena Derlukiewicz-cz.I kształcenie literackie i kulturowe
„Słowa na start” Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz -cz. II kształcenie językowe

Nowa Era

338/6/2014/2016

338/5/2014/2016

Historia i społeczeństwo

„My i historia”-Bogumiła Olszewska
Wiesława Surdyk – Fertsch

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Szkolne PWN/Nowa Era

369/3/2013/2016

Matematyka

„Matematyka z plusem 6” - M.Dobrowolska, M. Jucewicz, P.Zarzycki, M.Karpiński. 

GWO

773/3/2016

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Podręcznik -  J. Stawarz F. Szlajfer, H. Kowalczyk
Zeszyt ćwiczeń – M. Mańska, D. Marszał, M. Mochnacz

Nowa Era

399/3/2014

Muzyka

„I gra muzyka”  Podręcznik dla klas 4 -6 szkoły podst.
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

569/2012/2015

Plastyka

„Do dzieła!”  Podręcznik dla klas IV –VI szkoły podst.
Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

326/3/2011/2015

Zajęcia techniczne

Jak to działa? - Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/3/2010/2016

Język  angielski

World Explorer 3 - podręcznik i ćwiczenia

Nowa Era

497/3/2014

Zajęcia komputerowe        

„Lubię to”-  Michał Kęska

Nowa Era

729/3/2017

Religia

„Wierzę w Kościół” - red.  Ks. Waldemar Janiga Podręcznik i karty pracy

Gaudium

AZ-23-01/10-LU-2/14

 

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa
 VII

 

 

Język polski

„Nowe Słowa na start!” (literatura) –
J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc,
A. Gorzałczyńska-Mróz
Zeszyt ćwiczeń „Nowe Słowa na START!”-
 J. Kuchta, M. Kościerzyńska, M. Ginter

Nowa Era

907/4/2017

Historia

„Wczoraj i dziś” -  Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow      
Pdręcznik i zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

877/4/2017

 

Matematyka

„Matematyka z plusem ” – praca zbiorowa pod red. M.Dobrowolskiej
Zeszyty ćwiczeń „Matematyka z plusem ” 

GWO

780/4/2017

Chemia

Chemia Nowej Ery 7- Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

785/1/2017

Fizyka

„Fizyka z Plusem” -Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski

GWO

824/1/2017

Biologia

„Puls Życia” -Podręcznik  dla klasy siódmej szkoły podstawowej Małgorzata Jefimow

Nowa Era

399/3/2014

Geografia

„Planeta Nowa” podręcznik – R. Malarz,
M. Szubert, T. Rachwał
Zeszyt ćwiczeń – J. Knopik, M. Kucharska, R. Przybył, K. Skomoroko

Nowa Era

906/3/2017

Muzyka

„Lekcja muzyki” Podręcznik  dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/4/2017

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik  dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Autor: Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

 

903/4/2017

Język  angielski

„Teen Explorer 7” podręcznik  dla klasy 7
Angela Bandis, Diana Shotton

Nowa Era

 

837/4/2017

Język niemiecki

Das ist Deutsch Kompakt 7

Nowa Era

814/1/2017

Informatyka        

„Lubię to” -  Michał Kęska

Nowa Era

847/4/2017

Religia

„Spotykam Twoje Słowo" - red. Ks. Paweł Mąkosa. Podręcznik i karty pracy

Gaudium

AZ-31-01/10-LU-1/12

 

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa
 VIII

 

 

Język polski

„Nowe Słowa na start!” (literatura) –
J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc,
A. Gorzałczyńska-Mróz
Zeszyt ćwiczeń „Nowe Słowa na START!”-
J. Kuchta, M. Kościerzyńska, M. Ginter

Nowa Era

 

907/5/2018

Historia

„Wczoraj i dziś” Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era

877/5/2018

Matematyka

„Matematyka z plusem 8 ”- praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej
Zeszyt ćwiczeń. Matematyka z plusem 8
M. Dobrowolska, M.Jucewicz, M. Karpiński

GWO

780/5/2018

Chemia

Chemia Nowej Ery 8 -Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Zeszyt ćwiczeń-   Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Nowa Era

785/2/2018

Fizyka

„Fizyka z Plusem” - Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski

GWO

824/2/2018

Biologia

„Puls Życia” Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowejBeata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas
Zeszyt ćwiczeń – Joanna Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec

Nowa Era

399/3/2014

Geografia

„Planeta Nowa” podręcznik T. Rachwał, D. Szczypiński

Nowa Era

906/4/2018

Wiedza o społeczeństwie

„Dziś i Jutro” podręcznikI. Janicka, A. Janicki, A. Kucia- Maćkowska, T. Maćkowski

Nowa Era

874/2017

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i Działam Bezpiecznie8 „

Nowa Era

846/2017

Język  angielski

„Repetytorium ósmoklasisty”
Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Macmillan

925/2018

Język niemiecki

Das ist Deutsch Kompakt 8

Nowa Era

814/2/2018

Informatyka        

„Lubię to” -  Michał Kęska

Nowa Era

847/5/2018

Religia

„Z Tobą idę przez życie” - red. ks. Paweł Mąkosa Podręcznik +karty pracy

Gaudium

AZ-32-01/10-LU-1/13

 

  PG

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa III

 

 

 

Język polski

Słowa na czasie  –  Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska,  Piotr Doroszewski
Zeszyt ćwiczeń 3 –Język polski dla gimnazjum-J. Kuchta, J. Kościerzyńska

Nowa Era

95/5,6/2017/z1

Język angielski

Repetytorium Gimnazjalisty
Poziom podstawowy i rozszerzony-
Karolina Kotorowicz-Jasińska, Arkadiusz Mędela

 

Macmillan

925/2018

Język niemiecki

 Das ist Deutsch! Kompakt -3

Nowa Era

341/3/2013

Historia

Historia kl. III – podręcznik dla gimnazjum-  Jacek Chachaj, Janusz Drob,     

PWN/Nowa Era

 

123/3/2015/z1

Matematyka

Matematyka 3 ”-praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej
Matematyka 3 Zeszyt ćwiczeń – gimnazjum
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński

GWO

168/3/2016/z1

Geografia

Planeta Nowa 3 -  Roman Malarz
Zeszyt ćwiczeń : Planeta Nowa 3- zeszyt ćwiczeń- Ewa Ćwiklińska. Justyna Knopik, Kamila Skomoroko

Nowa Era

7/1/2009/2015

Fizyka

Spotkania z fizyką -Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska, cz.1 (przekazywany) Zeszyt ćwiczeń- cz.1

Nowa Era

93/1/2009/2015

Biologia

„Puls Życia” Podręcznik do biologii dla gimnazjumBeata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era

58/3/2009/2015

Chemia

Chemia Nowej Ery 3 - Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin     Zeszyt ćwiczeń- cz.3

Nowa Era

49/3/2010/2015

Informatyka

Informatyka w ćwiczeniach – Bożena Kwaśny, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun

PWN

Nowa Era

114/2009/2015

Zajęcia techniczne

Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne. Materiały edukacyjne do zajęć technicznych dla gimnazjum - Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat

Nowa Era

196/2/2010

Plastyka

„Sztuka tworzenia” – Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

725/2014

Muzyka

„Gra muzyka”  -J. Oleszkowicz

Nowa Era

20/2009/2015

Ed. dla bezp.

Żyję i działam bezpiecznie podręcznik dla gimnazjum

Nowa Era

17/2009/2015

Religia

„Żyję Twoją Miłością” - red. ks. Paweł Mąkosa Podręcznik +karty pracy

Gaudim

AZ-33-01/10-LU-1/14

                 

 

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Oddział

5,6-latków

Pakiet „Olek i Ada” A+ - autor J. Fabiszewska, K. Wilk, W Żaba – Żabińska, A. Horobik
ü  Karty pracy
ü  Książka
ü  Wyprawka plastyczna
Język angielski: „I love BOO. Poziom B+ karty  pracy
Religia:
 Zeszyt ćwiczeń „Spotkanie dzieci Bożych”. Podręcznik do religii dla dziecka pięcioletniego. – Autor: J.Snopek, D.Kurpiński

MAC Edukacja

 

MAC Edukacja

Jedność - Kielce

Oddział  3,4,5-latków

 

Pakiet „Olek i Ada” A+ - autor M. Cieśla, M. Smułka, W Żaba – Żabińska, A. Horobik
ü  Karty pracy
ü  Książka
ü  Wyprawka plastyczna

Religia: „Świat dziecka Bożego”. Podręcznik do religii dla dziecka czteroletniego – autorzy: Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński, Wyd. Jedność – Kielce

MAC Edukacja
Jedność - Kielce