Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2019/2020

Typ szkoły

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa I

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni przyjaciele”
– podręcznik  - 4 części
Karty ćwiczeń- 4 części,
autor: Kinga Preibisz - Wala, Ewa Schumache, Irena Zarzycka

 „Szkolni przyjaciele” Podręcznik do matematyki -  2 części,  
autor: Jadwiga Hanisz
Matematyka 1. Karty ćwiczeń - 2 części,
autor: Aniela Chankowska, Kamila Łyczek

WSiP

813/1/2017

 

813/2/2017

Religia

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa - red. ks. Piotr Goliszek

Gaudium

AZ-11-01/10-LU-1/12

Język angielski

New English Adventure 1
książka i karty ćwiczeń

PEARSON

819/1/2017

Klasa II

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni przyjaciele”
– podręcznik  - 4 części
Karty ćwiczeń - 4 części,
autor: Kinga Preibisz- Wala, Ewa Schumache, Irena Zarzycka

 „Szkolni przyjaciele”
Podręcznik do matematyki - 2 części,   autor: Jadwiga Hanisz
Matematyka 1. Karty ćwiczeń - 2 części,
autor: Aniela Chankowska, Kamila Łyczek

 

 

 

WSiP

813/1/2017

 

813/2/2017

Religia

Kochamy Pana Jezusa
- red. ks. Piotr Goliszek

Gaudium

AZ-12-01/10-LU-3/13

Język angielski

English  Adventure 2 - Viv Lambert Anne  Worrall   Zeszyt ćwiczeń   

PEARSON

819/2/2018

Klasa
III

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni przyjaciele”
– podręcznik  - 4 części
Karty ćwiczeń - 4 części,
autor: Kinga Preibisz - Wala, Ewa Schumache, Irena Zarzycka

 „Szkolni przyjaciele ” Podręcznik do matematyki- 2 części,  
autor: Jadwiga Hanisz
Matematyka 1. Karty ćwiczeń - 2 części,
autor: Aniela Chankowska, Kamila Łyczek

 

 

Religia

 Przyjmujemy Pana Jezusa - red. ks. Piotr Goliszek

Gaudium

AZ-13-01/10-LU-4/14

Język angielski

English  Adventure 3 - podręcznik Viv Lambert Tessa Lachowski,  Anne  Worrall . Zeszyt ćwiczeń   

PEARSON

680/3/2015

  PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa IV

 

 

Język polski

„NOWE  Słowa na star! 4t” - Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz  - Podręcznik  dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Zeszyt ćwiczeń- Anna Klimowicz, Joanna Ginter Krystyna Brząkalik

 

Nowa Era

 

907/1/2017

 

Historia

„Wczoraj i dziś” – podręcznik
Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk Fertsch,, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2017

Matematyka

Matematyka z  plusem 4”- M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński,  P. Zarzycki
Zeszyty ćwiczeń Matematyka z  plusem 4”-  wersja B: „Arytmetyka”, „Geometria”,

GWO

780/1/2017

Przyroda

„Tajemnice przyrody”
-
 M. Marko-Worłowska,
 F. Szlajfer, J. Stawarz

Nowa Era

863/2017

Muzyka

„Lekcja muzyki” Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak 

Nowa Era

903/1/2017

Technika

Jak to działa? - Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

Język angielski

 „Junior Explorer 4”- podręcznik
Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

837/1/2017

Informatyka

Lubię to! -Michał Kęska

Nowa Era

847/1/2017

Religia

"Jestem chrześcijaninem"- red. Ks. Marian Zając Podręcznik i karty pracy do religii.

Gaudium

AZ-21-01/10-LU-1/12

 

 PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa V

 

 

Język polski

„NOWE Słowa na start! 5” - Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz  - Podręcznik  

 Nowa Era

907/2/2018

Historia

„Wczoraj i dziś” –  Grzegorz Wojciechowski

Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

 877/2/2018

Matematyka

„Matematyka z plusem 5”-    
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki
Zeszyty ćwiczeń „Matematyka
z  plusem 5”-wersja C

GWO

780/2/2018

Biologia

 „Puls Życia” -Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej – Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

399/2/2013/2015

Geografia

„Planeta Nowa” podręcznik
-
F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Molarz
Zeszyt ćwiczeń – K. Skomoroko

Nowa Era

906/1/2018

Muzyka

„Lekcja muzyki” Podręcznik  
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik  
Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/2/2018

Technika

Jak to działa?- Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

Język angielski

 „ Junior Explorer 5” – podręcznik
Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

837/2/2018

Informatyka

Lubię to!- Michał Kęska

Nowa Era

847/2/2018

Religia

„Wierzę w Boga”- red. ks. Waldemar Janiga.
Podręcznik i karty pracy

Gaudium

AZ-22-01/10-LU2/13

  PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa

   VI

 

 

Język polski

„NOWE Słowa na start! 6” - Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz  - Podręcznik
Zeszyt ćwiczeń

 

Nowa Era

 

Historia

„Wczoraj i dziś 6”
– 
Grzegorz Wojciechowski
Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

 

Matematyka

„Matematyka z plusem 6”-    
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki
Zeszyty ćwiczeń „Matematyka z  plusem 6”-wer.C

GWO

 

Biologia

 „Puls Życia 6” -Podręcznik – Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

 

Geografia

„Planeta Nowa 6” podręcznik - F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Molarz

Nowa Era

 

Muzyka

„Lekcja muzyki 6” Podręcznik
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

 

Plastyka

„Do dzieła!6” Podręcznik 
Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

 

Technika

Jak to działa?6- Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

 

Język angielski

 „ Junior Explorer 6” – podręcznik
Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

 

Informatyka

Lubię to!- Michał Kęska

Nowa Era

 

Religia

„Wierzę w Kościół” - red.  Ks. Waldemar Janiga Podręcznik i karty pracy

Gaudium

AZ-23-01/10-LU-2/14

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa

   VII

 

 

Język polski

„Nowe Słowa na start!” (literatura) – J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc,
A. Gorzałczyńska-Mróz
Zeszyt ćwiczeń „Nowe Słowa na START!”-

Nowa Era

907/4/2017

Historia

„Wczoraj i dziś” -  Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow      

Nowa Era

877/4/2017

 

Matematyka

„Matematyka z plusem ” – praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej

GWO

780/4/2017

Chemia

Chemia Nowej Ery 7-
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

785/1/2017

Fizyka

„Fizyka z Plusem” - Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski

GWO

824/1/2017

Biologia

„Puls Życia” -Podręcznik  – Małgorzata Jefimow
Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

399/3/2014

Geografia

„Planeta Nowa” podręcznik – R. Malarz,
M. Szubert, T. Rachwał
Zeszyt ćwiczeń – J. Knopik, M. Kucharska, R. Przybył, K. Skomoroko

Nowa Era

906/3/2017

Muzyka

„Lekcja muzyki” Podręcznik  
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/4/2017

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik  
Autor: Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

 

903/4/2017

Język  angielski

„Teen Explorer 7” podręcznik  dla klasy 7
Angela Bandis, Diana Shotton

Nowa Era

 

837/4/2017

Język niemiecki

Das ist Deutsch Kompakt 7

Nowa Era

814/1/2017

Informatyka        

„Lubię to” -  Michał Kęska

Nowa Era

847/4/2017

Religia

„Spotykam Twoje Słowo" - red. Ks. Paweł Mąkosa. Podręcznik i karty pracy

Gaudium

AZ-31-01/10-LU-1/12

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa
VIII

 

 

Język polski

„Nowe Słowa na start! 8” (literatura) – J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc,
A. Gorzałczyńska-Mróz
Zeszyt ćwiczeń „Nowe Słowa na START!”-

Nowa Era

907/5/2018

Historia

„Wczoraj i dziś 8”
Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era

877/5/2018

Matematyka

„Matematyka z plusem 8 ”-praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej
Zeszyt ćwiczeń. Matematyka z plusem 8
M. Dobrowolska, M.Jucewicz, M. Karpiński

GWO

780/5/2018

Chemia

Chemia Nowej Ery 8 -Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Zeszyt ćwiczeń-   Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Nowa Era

785/2/2018

Fizyka

„Fizyka z Plusem 8” - Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski

GWO

824/2/2018

Biologia

„Puls Życia” Podręcznik Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas
Zeszyt ćwiczeń – Joanna Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec

Nowa Era

399/3/2014

Geografia

„Planeta Nowa 8” podręcznik T. Rachwał, D. Szczypiński

Nowa Era

906/4/2018

Wiedza o społeczeństwie

„Dziś i Jutro 8” podręcznikI. Janicka, A. Janicki, A. Kucia- Maćkowska, T. Maćkowski

Nowa Era

874/2017

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i Działam Bezpiecznie 8”

Nowa Era

846/2017

Język  angielski

„Repetytorium ósmoklasisty”
Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Macmillan

925/2018

Język niemiecki

Das ist Deutsch Kompakt 8

Nowa Era

814/2/2018

Informatyka        

„Lubię to” -  Michał Kęska

Nowa Era

847/5/2018

Religia

„Z Tobą idę przez życie” - red. ks. Paweł Mąkosa Podręcznik +karty pracy

Gaudium

AZ-32-01/10-LU-1/13

Zestaw podręczników pomocniczych przeznaczonych do grup przedszkolnych
na rok szkolny 2018/19

 

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Oddział zerowy

Pakiet „Olek i Ada” A+ - autor J. Fabiszewska, K. Wilk, W Żaba – Żabińska, A. Horobik
*Karty pracy
*Książka
*Wyprawka plastyczna
Język angielski: „I love BOO. Poziom B+ karty  pracy

Religia: Zeszyt ćwiczeń „Spotkanie dzieci Bożych”. Podręcznik do religii dla dziecka pięcioletniego. – Autor: J.Snopek, D.Kurpiński

MAC Edukacja

 

 MAC Edukacja

 

Jedność - Kielce

Oddział  przedszkolny

 

Pakiet „Olek i Ada” A+ - autor M. Cieśla, M. Smułka,
W Żaba – Żabińska, A. Horobik
*Karty pracy
*Książka
*Wyprawka plastyczna

Religia: „Świat dziecka Bożego”. Podręcznik do religii dla dziecka czteroletniego – autorzy: Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński, Wyd. Jedność – Kielce

MAC Edukacja

  

 

Jedność - Kielce