Rok szkolny 2019/2020

„Kształtowanie młodych umysłów wymaga wielkiego serca”

To motto przyświecało uroczystości pożegnania tegorocznych absolwentów oraz klasowym spotkaniom z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 przez dzieci i młodzież naszej szkoły.
   Wydarzenia  te  ze  względu  na  czas  pandemii  odbywały  się  inaczej  niż  zwykle  -  w  kameralnym  gronie. I tak, 25 czerwca o ustalonej godzinie, dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I - VII spotkali się w swoich klasach z wychowawcami oddziałów, aby odebrać świadectwa i nagrody za uzyskanie wysokich osiągnięć w nauce oraz w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Niektórzy uczniowie otrzymali dyplomy za wzorową frekwencję w mijającym roku szkolnym. Mimo konieczności przestrzegania procedur związanych z koronawirusem wszyscy, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, byli zadowoleni z możliwości wspólnego spotkania się po okresie izolacji i zdalnego nauczania.
   Również inaczej niż zwykle wyglądało pożegnanie absolwentów, które odbyło się 26 czerwca 2020 r. Rozpoczęło się Mszą świętą o godz. 10.00, w której uczestniczyła społeczność naszej szkoły. Następnie zaproszeni na uroczystość uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły przeszli na salę gimnastyczną, gdzie odbyła się dalsza część spotkania.
  Na początku głos zabrali przedstawiciele klasy siódmej, którzy żegnając swych starszych kolegów, przekazali im kilka cennych  rad  na  dalszą  drogę  ku  dorosłości. Miłą  niespodzianką  dla  absolwentów  były  upominki  przygotowane  przez  uczniów  i  rodziców  klasy  siódmej.
  Z kolei głos zabrali sami absolwenci. I chociaż czerwiec był dla nich miesiącem trudnym ze względu na egzamin ósmoklasisty, który pisali w dniach od 18 do 20, to jednak z zapałem i entuzjazmem wspólnie z wychowawcą przygotowali krótki program artystyczny na pożegnanie szkoły.
  Wiele ciepłych, serdecznych i pełnych wdzięczności wypowiedzianych i wyśpiewanych słów popłynęło do grona pedagogicznego, pracowników szkoły, rodziców za dar najpiękniejszy - za przekazaną wiedzę, trud wychowania i okazane serce. Za radość wspólnie spędzonych lat w szkole żegnający dziękowali koleżankom i kolegom z klasy VII. Po zakończeniu części artystycznej i wręczeniu kwiatów nastąpił najważniejszy moment - odbiór świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz nagród, medali, dyplomów za uzyskanie wysokich wyników w nauce oraz zajęcie znaczących miejsc w konkursach przedmiotowych i sportowych. Dwie uczennice: Magdalena Cieśla i Magdalena Gagatek otrzymały z rąk przybyłego na uroczystość kierownika Referatu Oświaty i Wychowania w Gnojniku - pana Andrzeja Stańczyka Nagrodę wójta.
   Po  zakończeniu  części  oficjalnej  wszyscy  uczestnicy  spotkania  przy  ciastku  mieli  okazję  powspominać  różne  wydarzenia  i  historie  z  życia  klasy  ósmej.  Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze, mimo ograniczeń związanych z pandemią.
   Wszystkim Rodzicom Absolwentów z rocznika 2019/2020 serdecznie dziękuję za współpracę, działania podejmowane na rzecz szkoły i klasy oraz okazane przez wszystkie te lata wsparcie, zrozumienie i życzliwość. Szczególnie podziękowania składam Rodzicom działającym w klasowej Radzie Rodziców.
   Absolwentom, którzy zapisali się w mojej wdzięcznej pamięci, dziękuję za radość wspólnie przeżytych chwil w szkole, gratuluję uzyskanych wyników z egzaminu ósmoklasisty i życzę dalszych sukcesów w nauce oraz w życiu osobistym.
                                                                                            Wychowawca: Marta Adamczyk