Rok szkolny 2009/2010

Zakończenie roku szkolnego 2009/10

 

Zakończenie bieżącego roku szkolnego wyglądało nieco inaczej niż do tej pory, gdyż przebiegało z udziałem pocztu sztandarowego, który towarzyszył nam w uroczystej Mszy św. W kościele parafialnym oraz części oficjalnej w szkole.

 


 

Zmiana ceremoniału wiąże się z nadaniem imienia ks. J. Twardowskiego naszej szkole, które było, jak podkreślił dyrektor Zbigniew Stanuszek, najważniejszym wydarzeniem dla nas w minionym roku szkolnym. Natomiast najważniejszym punktem dzisiejszej uroczystości było podsumowanie całorocznej pracy i wręczenie nagród uczniom za udział w konkursach, pracę społeczną, podziękowań i listów gratulacyjnych dla rodziców oraz świadectw z wyróżnieniem dla prymusów.

 

 

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

z klasy VI – Małgorzata Ząbkowska i Jakub Kamiński

z klasy V – Monika Rabijasz

z klasy IV – Konrad Stanuszek, Aleksandra Sacha, Paulina Brzęk, Wiktor Konstanty, Kamil Konstanty

W klasach młodszych w nauce i zachowaniu wyróżnili się:

klasa I – Zuzanna Rabijasz, Tomasz Konstanty, Wojciech Konstanty,

klasa II – Karolina Merecik, Przemysław Hudy

 

Zostały także min. wręczone medale dla najlepszych sportowców, upominki dla sklepikarek, odznaki dla sześciolatków i dla najlepszych czytelników.