Aktualności

Prosimy Państwa o codzienne  sprawdzanie wiadomości  w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.
==============================================================
Wszystkie dzieci z roczników: 2015,2016,2017,2018 zostały przyjęte do oddziałów przedszkolnych
==============================================================

 PRACY SZKOŁY OD 26 KWIETNIA 2021r.    KLIKNIJ

==============================================================
ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA W KLASACH I-VIII   - KLIKNIJ

Organizacja pracy w klasach I-III w trybie stacjonarnym - KLIKNIJ
Regulamin pracy biblioteki - KLIKNIJ
==============================================================
  Forma płatności: przelew
OD 26 kwietnia stołówka w szkole czynna KLIKNIJ-REGULAMIN
============================================================== 
Świetlica szkolna czynna  w godz. 7:30 - 8:45 oraz po zajęciach do godz. 14:30
==============================================================
BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY Rodzice-KlIKNIJ  Uczniowie-KlIKNIJ  Procedury przedszkole -KlIKNIJ
==============================================================

               

Podkategorie